Nieuwsbrief 18

15 juni 2018
Nieuws voor de periode
van 16 t/m 29 juni

Agenda

18 jun Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
19 jun De groep van Annemiek en Marloes A. voert de musical ‘Wij gaan op berenjacht’ op
20 jun Ophalen oud papier
25 jun GMR vergadering
26 jun Schoolreisje onderbouwgroepen locatie Dr. Benthemstraat
26 jun De groep van Roel / Simone heeft een workshop ‘En … actie!’
26 jun MR vergadering
27 jun Studiedag locatie Dr. Benthemstraat. Leerlingen vrij!
02 jul Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
04 jul Studiedag locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat. Leerlingen vrij!
06 jul Verslagen mee
09 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
10 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
11 jul Wenochtend. Groep 8 vrij!
16 jul Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
17 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Benthemstraat
18 jul Afscheidsfeest groep 5
18 jul Ophalen oud papier
19 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
03 sep Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Liv, Evi en Lou.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Zwangerschapsverlof

Met ingang van 16 juni gaat Elsje Marije Zwijnenberg-Moojen (Meeuwenstraat) met zwangerschapsverlof. Wij wensen Elsje Marije fijne weken en een goede bevalling toe!

Eikenprocessierups

Op onze locaties Dr. Benthemstraat en Floraparkstraat zijn nesten van de eikenprocessierups geconstateerd. De gemeente heeft de nesten ondertussen behandeld / verwijderd. Met elkaar houden wij deze periode de eiken op en rondom het schoolplein goed in de gaten.

Inzet werkdrukmiddelen

De overheid heeft gelden toegezegd om de werkdruk op scholen te verminderen. Ook Het Zeggelt ontvangt structureel een bedrag om in te zetten voor werkdrukverlaging. Het team maakt momenteel, in samenspraak met de MR, een plan om deze gelden zo goed mogelijk in te zetten.

Schoolvakanties 2018-2019 (herhaling)


Naast de vakantie zijn er nog onderwijskundige dagen. Daarvan zijn er al twee bekend, dinsdag 9 april en vrijdag 19 april is een vrije dag voor de leerlingen. De data van de andere dagen hoort u zodra ze bekend zijn.