Nieuwsbrief 18

11 mei 2021

Nieuws voor de periode
12 t/m 25 jun

Agenda

14 jun MR vergadering
15 jun OR vergadering
16 jun Ophalen oud papier
18 jun Sportdag locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
22 jun Groep 8 naar Ameland
22 jun Schoolreisje onderbouw locatie Dr. Benthemstraat
24 jun Schoolreisje locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
25 jun Verslag mee
28 jun Inloopavond om het verslag te bespreken
28 jun GMR vergadering
30 jun Wenochtend. Groep 8 vrij!
01 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
02 jul De groep van Elise/ Elsje Marije voert de musical ‘Welkom bij de les
Gigantosaurus’ op
06 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
07 jul Afscheidsfeest groep 5
08 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
23 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Ulriëna, Shujin en Rylee. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Sportdag

De sportdag voor locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat volgende week vrijdag 18 juni wordt in aangepaste vorm georganiseerd. De onderbouwen houden de sportdag op locatie Meeuwenstraat en de midden- en bovenbouwen houden de sportdag op het sportveld van AC Tion. De ouders van deze locaties hebben hierover al een brief ontvangen.

Verslag

Op 25 juni krijgen de leerlingen hun verslag mee.
Het doel van het verslag is dat wij de groei van de ontwikkeling van de leerlingen laten zien.
Door corona en de periode thuisonderwijs is de datum van het eerste verslag opgeschoven en is de tijd tussen het eerste en tweede verslag een veel kortere periode geworden.
Daarom hebben we ervoor gekozen voor een andere invulling.
Midden- en bovenbouw
Bij de midden- en bovenbouwen en is het tweede verslag een aanvulling op het eerste verslag. Daar waar uw kind(eren) een ontwikkeling/ verandering laat zien, zal dit beschreven worden. Daarvoor wordt een andere kleur gebruikt. Ook worden de toetsresultaten van de afgelopen periode ingevuld. Deze resultaten kunnen door de coronaperiode afwijken van de te verwachten ontwikkeling van uw kind.
Groep 8
Voor de leerlingen van groep 8 is dit het laatste verslag op Het Zeggelt.
Zij ontvangen in plaats van het gebruikelijke verslag een getuigschrift, waarin de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen beschreven staat.

Inloopavond wordt inlogavond

Als er onduidelijkheden of vragen zijn over het verslag, of u wilt met de leerkracht het verslag bespreken, dan kan dat. Op maandag 28 juni zijn alle leerkrachten tussen 19.00 uur en 20.00 uur beschikbaar. U ontvangt van de leerkracht voorafgaand een link, zodat u tijdens de inlogavond in kunt bellen.

Wenochtend

Op woensdag 30 juni is de wenochtend. Dat betekent dat alle leerlingen worden verwacht in de groep zoals die er volgend jaar uit zal zien. Groep 8 is vrij. Wij hopen en verwachten dat wij volgende week vrijdag de groepsindeling voor volgend jaar kunnen meegeven. Het is een ingewikkeld proces om alle leerlingen zorgvuldig in te delen en de juiste (nieuwe) leerkrachten te vinden.

Afscheid groep 8

We zijn ontzettend blij dat ook dit jaar de afscheidsmusical van onze groepen 8 fysiek door kan gaan. Het is gelukt om de kerk van NGK aan de Lasondersingel twee avonden te reserveren. In de kerk passen meer bezoekers dan in het Concordia theater, waar we gebruikelijk de afscheidsmusical opvoeren. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen laten wij de ouders van de schoolverlaters in een aparte brief weten hoe de organisatie hiervan er precies uit komt te zien.