Nieuwsbrief 18

14 juni 2019

Nieuws voor de periode
van 15 t/m 28 juni

Agenda

19 jun Ophalen oud papier
20 jun Schoolreisje onderbouwgroepen locatie Dr. Benthemstraat
20 jun Schoolvaardigheidsproeven op Het Rutbeek groep 7 en 8
24 jun Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
25 jun Schoolbezoek van Consent
25 jun De groep van Marleen S. / Meryam voert de musical ‘Sprookjeshutspot’ op
26 jun De groep van Marloes A. voert de musical ‘De verjaardag van oom Kees’ op
28 jun Verslag mee
01 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
01 jul GMR vergadering
02 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Benthemstraat (19.00 uur)
03 jul Wenochtend. Groep 8 vrij!
09 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat (19.00 uur)
10 jul Afscheidsfeest groep 5
11 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
26 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Schoolvaardigheidsproeven (herhaling)

Op donderdag 20 juni gaan de groepen 7 en 8 naar Het Rutbeek voor de schoolvaardigheidsproeven. Ze gaan op de fiets, vertrek vanaf school. De dag duurt tot 15.00 uur en daarna fietsen ze gezamenlijk terug naar school. Ze zijn dus later terug!

Afscheid groep 8

Ook dit jaar voeren wij de afscheidsmusical van onze groepen 8 op in de theaterzaal van Concordia. Voor de leerlingen van de Dr. Benthemstraat en hun ouders zal dit zijn op dinsdag 2 juli en voor de leerlingen van de Meeuwenstraat en Floraparkstraat en hun ouders op dinsdag 9 juli. De leerlingen worden om 18.30 uur verwacht, de musical begint om 19.00 uur. Na afloop van de musical nodigen wij de leerlingen en hun ouders van harte uit voor een hapje en een drankje in de koepel van de Dr. Benthemstraat. De per leerling beschikbare kaarten voor de voorstelling krijgt uw kind vooraf mee naar huis.

Wenochtend

Op woensdag 3 juli is de wenochtend. Dat betekent dat alle leerlingen worden verwacht in de groep zoals die er volgend jaar uit zal zien. Groep 8 is vrij. Wij hopen en verwachten dat wij volgende week vrijdag de groepsindeling voor volgend jaar kunnen meegeven. Het is een ingewikkeld proces om alle leerlingen zorgvuldig in te delen en de juiste (nieuwe) leerkrachten te vinden.

Afscheid groep 5

Op vrijdag 10 juli neemt groep 5 afscheid van de middenbouw. Dit vieren we in de groep. Wij vragen aan de leerlingen uit de groepen 3 en 4 en hun ouders om hapjes te maken voor dit feestje. Intekenen kan op de lijst bij de groepen.

Nieuws uit de MR

Op 11 juni heeft de MR haar laatste vergadering van dit schooljaar gehad. Tijdens deze vergadering is gesproken over het binnenklimaat van alle locaties. De school heeft op verzoek van de MR de GGD opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de huidige stand van zaken en we wachten de resultaten af. Verder is gesproken over het aantrekkelijker en veiliger maken van de schoolpleinen. Er zijn dit schooljaar de nodige acties in gang gezet. Hiervan worden de resultaten het komende half jaar zichtbaar. De MR heeft besloten om dit onderwerp en het binnenklimaat het nieuwe schooljaar opnieuw te agenderen. De MR, OR en directie denken samen na over het vergroten van ouderparticipatie bij activiteiten, waarbij ook tijdige communicatie vanuit school en de manier van communicatie aandacht krijgt. Tot slot heeft de directie uitleg gegeven over de ontstane situatie rondom het vertrek van de BSO aan de Meeuwenstraat. De ouders die dit betreft zijn door de directie geïnformeerd.