Nieuwsbrief 17

01 juni 2018

Nieuws voor de periode
van 02 t/m 15 juni

Agenda

04 jun Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
06 jun Sportdag locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
07 jun Schoolvaardigheid groepen 7 en 8
12 jun Schoolreisje onderbouwgroepen locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
12 jun MR vergadering
13 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat
13 jun Beeballtoernooi finale
18 jun Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
20 jun Ophalen oud papier
25 jun GMR vergadering
26 jun Schoolreisje onderbouwgroepen locatie Dr. Benthemstraat
26 jun MR vergadering
27 jun Studiedag locatie Dr. Benthemstraat. Leerlingen vrij!
02 jul Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
04 jul Studiedag locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat. Leerlingen vrij!
06 jul Verslagen mee
09 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
10 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
11 jul Wenochtend. Groep 8 vrij!
16 jul Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
17 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Benthemstraat
18 jul Afscheidsfeest groep 5
18 jul Ophalen oud papier
19 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
03 sep Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Lena.
We heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier op Het Zeggelt!

Schoolvaardigheid

Op donderdag 7 juni gaan de groepen zeven en acht naar Het Rutbeek voor de schoolvaardigheidsproeven. Ze gaan op de fiets, vertrek vanaf school. De dag duurt tot 15:00 uur en daarna fietsen ze gezamenlijk terug naar school. Ze zijn dus later terug!

Afscheid Annemiek Pouwels

Na 25 jaren op Het Zeggelt als leerkracht en Intern Begeleider aan de Dr. Benthemstraat neemt Annemiek aan het eind van dit schooljaar afscheid. Gelukkig hebben wij een goede opvolgster kunnen vinden. Quinten Nijland zal vanaf schooljaar 2018-2019 het stokje van Annemiek gaan overnemen. Welkom in ons team Quinten.

Schoolvakanties 2018-2019

Naast de vakantie zijn er nog onderwijskundige dagen. Daarvan zijn er al twee bekend, dinsdag 9 april en vrijdag 19 april is een vrije dag voor de leerlingen. De data van de andere dagen hoort u zodra ze bekend zijn.