Nieuwsbrief 17

2 juni 2023

Nieuws voor de periode
3 t/m 16 juni 2023

Agenda

06 jun Schoolreisje onderbouw locatie Meeuwenstraat
06 jun Start avond4daagse
13 jun Schoolreisje onderbouw locatie Dr. Benthemstraat
15 jun Groep 7 en 8: schoolvaardigheidsproeven op Het Rutbeek
19 jun Leerlingraad
19 jun MR vergadering
21 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat. Aparte brief volgt.
23 jun Sportdag locatie Meeuwenstraat. Aparte brief volgt.
27 jun GMR vergadering
07 jul Verslag mee
12 jul Wenochtend nieuwe groepen. Groep 8 vrij!
12 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
17 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
18 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
19 jul Afscheidsfeest groep 5
20 jul Spelletjesdag alle groepen
20 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
04 sep Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Mofan, Nine, Peppin en Veerle. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Schoolvaardigheidsproeven

Op donderdag 15 juni gaan de groepen 7 en 8 naar Het Rutbeek voor de schoolvaardigheidsproeven. De dag duurt tot 15.00 uur en daarna gaan we gezamenlijk terug naar school. Ze zijn dus later terug! In Parro volgt nog meer informatie.

Sportdag

Onze jaarlijkse sportdag wordt als vanouds met alle leerlingen gehouden op het sportveld van AC Tion, Geessinkweg 220. Voor locatie Dr. Benthemstraat is de sportdag op woensdag 21 juni en voor locatie Meeuwenstraat vindt het op vrijdag 23 juni plaats. Verwacht wordt dat de ouders de leerlingen deze dag naar het sportveld brengen. De leerlingen worden vanaf 8.15 uur verwacht. Het programma start om 8.30 uur. U kunt uw kind(eren) om 12.30 uur ophalen bij het sportveld. U bent om 12.00 uur al welkom om de leerlingen aan te moedigen bij de eindestafette.
Meer informatie over ouderhulp en wat de leerlingen deze dag nodig hebben volgt in een aparte brief.

Uitstroom groep 8

Onze leerlingen uit groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar onze school verlaten. Zij kregen de volgende adviezen voor het voortgezet onderwijs:

Afscheid groep 8

De afscheidsmusical van onze groepen 8 voeren wij op in het theater De Kleine Willem. Voor de schoolverlaters van de Dr. Benthemstraat zal dit zijn op maandag 17 juli en voor de schoolverlaters van de Meeuwenstraat op dinsdag 18 juli. De musical begint om 19.00 uur. Na afloop van de musical nodigen wij de leerlingen en hun ouders van harte uit voor een hapje en een drankje in de koepel van de Dr. Benthemstraat. Elke leerling ontvangt een aantal kaarten voor de voorstelling, uiteraard is de voortelling gratis.

MR verkiezing 2023 (ingezonden stuk)

De verkiezingen voor 4 plekken in de oudergeleding van de Medezeggenschapraad (MR) zijn inmiddels afgelopen. Er zijn 549 stemmen uitgebracht door 251 stemmers van de 720 stemgerechtigden, wat een opkomstpercentage van 35% betekent. De MR wil alle ouders bedanken voor het stemmen.
Na het tellen van de stemmen zijn Marijn Bengevoord, Maaike Endedijk, Martijn Jacobs en Niels Primus gekozen als ouderlid, waarbij Marijn en Martijn zijn herkozen voor een nieuwe termijn. De nieuwe samenstelling van de MR wordt daarmee als volgt:

Ouderleden
Marijn Bengevoord (Herkozen)
Maaike Endedijk (Nieuw)
Martijn Jacobs (Herkozen)
Madelon Klippel
Niels Primus (Nieuw)

Personeelsleden
Kristel Koebrugge
Jetty Loonstra
Daphne Oosterhoff
Lars Wijnberg
Elsje Marije Zwijnenberg