Nieuwsbrief 17

30 mei 2022

Nieuws voor de periode
31 mei t/m 10 juni 2022

Agenda

31 mei Schoolfotograaf locatie Dr. Benthemstraat
31 mei Schoolfotograaf (groep 8). Uitleg verderop in deze nieuwsbrief.
01 jun Sportdag locatie Meeuwenstraat
01 jun Beeball toernooi (finale)
03 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat
06 jun Tweede Pinksterdag. Leerlingen zijn vrij.
07 jun Groep 8 naar Ameland
09 jun OR vergadering
09 jun De groep van Bertje/ Jetty gaat naar de voorstelling met orkest ‘De Liefste wens’ van Toon Tellegen
13 jun MR vergadering
13 jun De groep van Adele/ Annemiek neemt deel aan de workshop ‘De luiaard die niet.. lui was?’
15 jun De groep van Bertje/ Jetty voert de musical ‘Het sleutelbos’ op
16 jun Groep 7 en 8: schoolvaardigheidsproeven op Het Rutbeek
16 jun Schoolreisje onderbouw locatie Meeuwenstraat. Een aparte brief volgt.
16 jun De groep van Corinne/ Engelien neemt deel aan de workshop ‘De luiaard die niet.. lui was?’
20 jun Deze week leerlingraad beide locaties
20 jun De groep van Nicole/ Simone neemt deel aan de workshop ‘Licht schilderen (ligth graffiti – painting)’
21 jun De groep van Norbert neemt deel aan de workshop ‘In de nacht’
23 jun Schoolreisje onderbouw locatie Dr. Benthemstraat. Een aparte brief volgt.
24 jun De groep van Leilanie/ Brendan neemt deel aan de workshop ‘Street art’
27 jun GMR vergadering
29 jun De groep van Nicole/ Simone neemt deel aan de workshop ‘Wereld Djembe’
29 jun De groep van Marloes/ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
29 jun De groep van Norbert neemt deel aan de workshop ‘Baronnen en fabrieken’
01 jul Verslag mee
04 jul De groep van Janneke/ Marleen neemt deel aan de workshop ‘Afrikaanse dans – Zumba in de klas’
04 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
05 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
05 jul OR vergadering
06 jul Wenochtend. Groep 8 vrij!
06 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
13 jul Afscheidsfeest groep 5
14 jul Spelletjesdag alle groepen
14 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
29 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Lily, Jolijn en Noud. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Uitstroom groep 8

Onze leerlingen uit groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar onze school verlaten. Zij kregen de volgende adviezen voor het voortgezet onderwijs:

Schoolvaardigheidsproeven

Op donderdag 16 juni gaan de groepen 7 en 8 naar Het Rutbeek voor de schoolvaardigheidsproeven. Ze gaan op de fiets, vertrek vanaf school. De dag duurt tot 15.00 uur en daarna fietsen ze gezamenlijk terug naar school. Ze zijn dus later terug!

Zwangerschapsverlof

Met ingang van 1 juni gaat juf Leilanie (locatie Meeuwenstraat) met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof periode wordt zij vervangen door meester Brendan.
Wij wensen juf Leilanie fijne weken en een goede bevalling toe!

Oproep ouderraad (ingezonden stuk)

Vooral voor de locatie aan de Dr. Benthemstraat zoekt de Ouderraad nieuwe
enthousiaste ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij alle
bijzondere activiteiten gedurende het schooljaar. Je kunt daarbij denken
aan o.a. het Sinterklaasfeest, schoolkamp, afscheid groep 8 en al die
andere momenten waarbij we er voor de leerlingen een speciale dag van
maken. De Ouderraad (gezamenlijk Meeuwenstraat en Dr. Benthemstraat) komt
ongeveer eens per maand bij elkaar en voor de activiteiten verdelen we de
taken op basis van beschikbaarheid. Dus je kunt zelf aangeven voor welke
periodes we kunnen rekenen op je inzet.
Wil je meer weten of je aanmelden? We zijn bereikbaar via
ouderraad@hetzeggelt.nl. En natuurlijk kan een praatje bij het schoolplein
altijd; er zijn vast wel ouders die je even kunnen wijzen wie je moet
aanspreken!