Nieuwsbrief 17

28 mei 2021

Nieuws voor de periode
29 mei t/m 11 jun

Agenda

02 jun De groep van Ellen/ Corinne voert de musical ‘O o octopus’ op
04 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat
11 jun Kennismaking VO groep 8
14 jun MR vergadering
16 jun Ophalen oud papier
18 jun Sportdag locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
22 jun Groep 8 naar Ameland (als de maatregelen het toelaten)
22 jun Schoolreisje onderbouw locatie Dr. Benthemstraat (als de maatregelen het toelaten)
24 jun Schoolreisje locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat (als de maatregelen het
toelaten)
25 jun Verslag mee
28 jun Inloopavond om het verslag te bespreken
28 jun GMR vergadering
30 jun Wenochtend. Groep 8 vrij!
01 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
07 jul Afscheidsfeest groep 5
08 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
23 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Ella, Boaz, Sophie, Ferre, Yifan, Puck, Dees en Silke. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Sportdag

De sportdag voor locatie Dr. Benthemstraat volgende week vrijdag 4 juni wordt in aangepaste vorm georganiseerd. De onderbouwen houden de sportdag op school en de midden- en bovenbouwen houden de sportdag op het sportveld van AC Tion. De ouders van deze locatie ontvangen hierover vandaag een brief.
Hoe de invulling van de sportdag van de locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat zal zijn, wordt later bepaald. Die sportdag is een week uitgesteld naar vrijdag 18 juni in verband met de ingeplande kennismaking voor groep 8 met het voortgezet onderwijs op 11 juni.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Tijdens de vergadering van maandag 17 mei hebben directie en MR samen gesproken over de stand van zaken van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Momenteel wordt er een analyse gemaakt van de vragenlijsten die door veel ouders zijn ingezonden. Ook de toetsronde van de leerlingen zal in de analyse meegenomen worden. Vervolgens wordt er met het team een voorstel gemaakt hoe het geld het beste ingezet zal kunnen worden. Dit voorstel komt daarna terug bij de MR voor instemming. Het streven is om dit voorstel voor de zomervakantie definitief klaar te hebben.
Verder is er gesproken over de komende activiteiten die er op het programma staan. Zoals de schoolreisjes van de onderbouw, de sportdag en het kamp groep 8 en de musical van groep 8. We vinden het fijn dat alles zo veel mogelijk op de vertrouwde manier door kan gaan, maar dat is wel steeds afhankelijk van de maatregelen die er op dat moment gelden. De MR heeft tijdens de vergadering meegedacht en adviezen gegeven over de reeds creatieve ideeën die ontstaan zijn.
In het nieuwe schooljaar worden er drie teamleden gewisseld in de MR. Het zittingstermijn zit erop. Deze plekken worden door drie andere teamleden ingevuld.

MR-verkiezing

Voor één ouderlid eindigt de zittingstermijn in de MR. Daarom zullen er in juni verkiezingen zijn voor die plek. Mocht u interesse hebben om in de MR mee te denken over allerlei schoolse zaken, dan kunt u zich tot en met 11 juni kandidaat stellen via mr@hetzeggelt.nl.

Ideeënuur MR

Op 9 juni 2021 van 19.00 tot 20.00 uur organiseert de Medezeggenschapsraad een ideeënuurtje. Heb je vragen of ideeën die je de Medezeggenschapsraad wilt meegeven, meld je dan aan voor dit ideeënuurtje door een e-mail te sturen naar mr@hetzeggelt.nl. Als MR zouden we graag horen wat er leeft onder de ouders. Als je concrete vragen of ideeën hebt, geef dat dan alsjeblieft vast aan in je aanmeldingsmail, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen wordt het ideeënuurtje een fysieke of digitale bijeenkomst.

Start moestuin op locatie Dr. Benthemstraat

Op initiatief van de leerlingraden is afgelopen twee jaar een moestuin ingericht op de locatie Dr. Benthemstraat in de nis van het ‘achterplein’. Een groep ouders heeft een plan uitgedacht en meerdere dagen gespendeerd om de moestuin te bouwen, bedankt daarvoor! Elke groep is gedurende één week verantwoordelijk voor de moestuin. Zij ontvangen lessen van hun leerkracht en houden de moestuin bij. De hulpouders begeleiden het proces, maar ook de leerkrachten en leerlingen die al geweest zijn helpen de volgende groep.

Extra lokaal op Locatie Meeuwenstraat

De planning voor de verhuizing van locatie Floraparkstraat naar locatie Meeuwenstraat loopt voorspoedig. In de week van 7 juni wordt het extra lokaal geplaatst, zodat we daar na de zomervakantie met tien groepen kunnen starten.

Nieuwe methode Engels

Volgend schooljaar start de bovenbouw met een nieuwe methode: ‘Exploring English’. Dit is een kast bestaande uit opdrachten waarmee de leerlingen aan de slag gaan om aan een leerdoel te werken. De leerlingen kiezen zelfstandig opdrachten om een leerdoel te halen. Deze werkwijze sluit goed aan bij onze montessorivisie. Er is veel aandacht voor de onderdelen spreek- en luistervaardigheid.