Nieuwsbrief 16

21 mei 2018

Nieuws voor de periode
van 21 mei t/m 1 juni

Agenda

21 mei Tweede Pinksterdag. Leerlingen vrij.
22 mei Groep 8 naar Ameland
22 mei MR vergadering
23 mei Beeballtoernooi
23 mei Ophalen oud papier
28 mei Start Cito toets weken
28 mei Start Avondvierdaagse
30 mei Staking. De school is gesloten.
04 jun Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
06 jun Sportdag locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
07 jun Schoolvaardigheid groepen 7 en 8
13 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat
19 jun Schoolreisje onderbouwgroepen locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
20 jun Ophalen oud papier
21 jun Schoolreisje onderbouwgroepen locatie Dr. Benthemstraat
25 jun GMR vergadering
26 jun MR vergadering
27 jun Studiedag locatie Dr. Benthemstraat. Leerlingen vrij!

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Robbin, Stijn, Eva, Floris, Laurie, Nora, Roene, Douwe en Lena.

We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Staking 30 mei 2018

De vakbonden hebben opnieuw een estafette staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front – waaronder Consent – ondersteunen de actie om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Het CvB van Consent steunt het initiatief PO in actie. Ook onze school zal aan de staking gaan deelnemen.

Het betekent dat de school woensdag 30 mei dicht is. De leerlingen hebben dus vrij! We begrijpen dat dit lastig kan zijn, maar vragen hiervoor uw begrip. Gelukkig biedt Kinderdomein de mogelijkheid om uw kind(eren) op te vangen. Dit moet u vooraf zelf doorgeven. Meer informatie is hier te vinden.

Groep acht op Ameland

Deze week is groep acht op Ameland. Zoals u van ons gewend bent, is het Amelandjournaal iedere ochtend te vinden in de school en op onze website!

Beeballtoernooi

De komende weken vindt het jaarlijkse beeballtoernooi voor de leerlingen van groep vijf plaats. De leerlingen die hieraan mee willen doen, hebben zich inmiddels opgegeven. Het Zeggelt speelt op woensdag 23 mei. We starten om 14:30 uur, dus graag uiterlijk om 14:15 uur aanwezig. Er worden die middag drie wedstrijden gespeeld en de eventuele finale vindt plaats op 13 juni. Het beeballtoernooi vindt plaats op het sportpark van de Tex Town Tigers aan de Kotkampweg 119. Het is de bedoeling dat ouders hun kinderen zelf brengen en weer ophalen. De laatste wedstrijd is om ongeveer 16:45 uur afgelopen. Wij wensen iedereen veel succes en plezier!

Ouderhulp Avondvierdaagse (ingezonden stuk)

Van 28 mei t/m 1 juni lopen veel leerlingen mee met de avondvierdaagse. Iedere dag zorgt de ouderraad voor wat eten en drinken op een punt langs de route. Hierbij kunnen we hulp gebruiken! Zou je een avond langs de kant willen staan met één of twee andere ouders, geef je dan op via ouderraad@erwinmeijerink.nl. Voor de boodschappen wordt gezorgd, het gaat dus alleen om de avond zelf van ongeveer 18:00 – 20:30 uur. Alvast bedankt!

Schoolvaardigheid

Op donderdag 7 juni gaan de groepen zeven en acht naar Het Rutbeek voor de schoolvaardigheidsproeven. Ze gaan op de fiets, vertrek vanaf school. De dag duurt tot 15:00 uur en daarna fietsen ze gezamenlijk terug naar school. Ze zijn dus later terug!

Bibliotheek op locatie Floraparkstraat

Ook op de locatie Floraparkstraat komt een bibliotheek. Om snel tot een mooie verzameling boeken te komen, doen we de volgende oproep: wie heeft boeken die geschonken mogen worden aan de nieuwe bibliotheek? De boeken mogen bij de eigen leerkracht worden ingeleverd. Alvast hartelijk dank!

Gevonden Voorwerpen

De mand met gevonden voorwerpen is overvol! Dat betekent dat we alles gaan uitstallen en u één week de tijd geven om er langs te lopen en te kijken of er wat van uw kind bij ligt. Het is altijd de moeite waard om te kijken, ook als u niks mist. Regelmatig liggen er prachtige kledingstukken bij. Na deze week brengen we de overgebleven spullen naar kringloopwinkel ‘Het Goed’. Op locatie Dr. Benthemstraat ligt het uitgestald voor de koepel, aan de Meeuwenstraat bij de hoofdingang.  

Veegouders gevraagd op locatie Dr. Benthemstraat (ingezonden stuk)

Wie is bereid om af en toe op zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur te helpen vegen op het midden- en bovenbouwplein? Als veel ouders zich aanmelden kan er een rooster gemaakt worden, zodat u misschien maar één keer per maand aan de beurt bent. Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Karmela Debski (06-33775080).

Vrijmarkt (ingezonden stuk)

De vrijmarkt van afgelopen vrijdag 18 mei heeft weer een mooi bedrag opgebracht. Er werd fanatiek speelgoed verkocht, nagels gelakt, cakejes verkocht, geschminkt en zelfs live gezongen. Dit alles leverde een eindbedrag van € 918,00 op! Het deel dat de Dr. Benthemstraat heeft opgehaald gaat naar Unicef; het geld dat werd opgehaald aan de Meeuwenstraat en de Floraparkstraat wordt gedoneerd aan speeltuin ’t Mekkelholt. Aan iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank!