Nieuwsbrief 16

17 mei 2023

Nieuws voor de periode
18 mei t/m 2 juni 2023

Agenda

18 mei en 19 mei: Hemelvaart. Leerlingen zijn vrij.
24 mei Beeball toernooi
29 mei Tweede Pinksterdag. Leerlingen zijn vrij.
30 mei Start toetsweken
30 mei Groep 8 naar Ameland
30 mei De groep van Janneke/ Marleen gaat naar de voorstelling ‘Johannes de Parkiet’
30 mei De groep van Marit/ Esther gaat volgt de workshop ‘Zij, jij en de tijd’
31 mei Beeball toernooi (finale)
06 jun Schoolreisje onderbouw locatie Meeuwenstraat. Een aparte brief volgt.
06 jun Start avond4daagse
13 jun Schoolreisje onderbouw locatie Dr. Benthemstraat. Een aparte brief volgt.
15 jun Groep 7 en 8: schoolvaardigheidsproeven op Het Rutbeek
19 jun Leerlingraaad
19 jun MR vergadering
21 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat
23 jun Sportdag locatie Meeuwenstraat
27 jun GMR vergadering
07 jul Verslag mee
12 jul Wenochtend nieuwe groepen. Groep 8 vrij!
12 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
17 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
18 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
19 jul Afscheidsfeest groep 5
20 jul Spelletjesdag alle groepen
20 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Tony, Jop, Kaj, Vera, Abraham en Elena. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Geboorte nieuws

Op 8 mei is onze collega Marloes A. (locatie Dr. Benthemstraat) bevallen van een prachtige zoon. Hij heet Dex. Wij feliciteren Marloes en haar partner en wensen hen veel geluk en gezondheid toe!

Bibliotheek (ingezonden stuk)

Voor deze laatste schoolweken tot aan de zomervakantie zoeken we voor de Dr. Benthemstraat nog ouders/verzorgers/opa’s of oma’s die het leuk vinden in de bieb bij te springen. Het gaat slechts om één keer per twee weken op maandag, dinsdag of donderdag van 13.00 uur tot 14.30 uur. Als u dit wit, kunt u even naar school bellen. Wij horen het graag!
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op de locatie Meeuwenstraat op zoek naar een ouder die ons op dinsdagmiddag aan de Meeuwenstraat wil helpen. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind door daar een briefje met naam en telefoonnummer af te geven. Dan wordt contact met u opgenomen.

Avond4daagse

Van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni is de avond4daagse. Inschrijven loopt t/m 4 juni via het gemeentelijke aanspreekpunt over sportzaken: Sportaal. Kinderen die deelnemen lopen elke dag 5 kilometer. De ouder blijft verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren). Sportaal verzorgd onderweg op een pauzepunt voor water en een lekker stuk vers fruit. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf de volgende locaties:
• dinsdag 6 juni – ZUID: Voetbalclub Victoria/ Aramea (Geesinkweg 282)
• woensdag 7 juni – WEST: Voetbalclub BSC Unisson (Boekelosestraat 275)
• donderdag 8 juni – NOORD: Korfbalclub NRC’22 (Roessinghbleekweg 30)
• vrijdag 9 juni – OOST: Voetbalclub Tubanters (Olympialaan 20)
Voor meer informatie over aanmelden, kosten en de looproutes zie www.sportaal.nl/activiteiten.

Nieuwe leden voor de ouderraad gezocht (ingezonden stuk)

De ouderraad (OR) is op zoek naar ouders die willen helpen. Vooral de locatie Dr. Benthemstraat is op dit moment ondervertegenwoordigd, maar ook ouders van kinderen van de locatie Meeuwenstraat zijn van harte welkom om zich aan te melden. Enthousiaste en betrokken ouders zijn altijd nodig.
Wat doet de OR zoal?
De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage en met dit geld financieren we verschillende activiteiten ter ondersteuning van school. De activiteiten zijn niet onderwijs-gerelateerd. Denk hierbij aan het schoolreisje of kamp, Sinterklaas, paasontbijt, afscheidsfeestje groep 8 en zo verder. Als OR doen we vooral organiserende taken en doen we boodschappen. We zijn in totaal met twee vaders, acht moeders en twee leerkrachten van beide locaties. We werken vaak in kleinere werkgroepjes, want niet iedereen kan bij elke activiteit helpen. Naast de leden hebben we een voorzitter en een penningmeester. De voorzitter plant de vergaderingen, maakt de agenda en zit de vergadering voor. We vergaderen ongeveer 5 à 6 keer per jaar. De penningmeester beheert het boekhoudpakket en maakt de incasso’s gereed, houdt de budgetten bij en beheert het financiële overzicht.
Interesse of meer informatie?
Stuur een e-mail naar ouderraad@hetzeggelt.nl of spreek één van de leden aan op het schoolplein (leden staan vermeld op de website van school). Een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor je is mag ook altijd. De data van de vergaderingen staan in de nieuwsbrief.