Nieuwsbrief 16

30 april 2021

Nieuws voor de periode
van 1 t/m 28 mei

Agenda

03 mei Meivakantie t/m 14 mei
12 mei Ophalen oud papier
20 mei OR vergadering
24 mei Tweede Pinksterdag
25 mei Schoolfotograaf (groep 8)
27 mei Schoolfotograaf (groepen) locaties Floraparkstraat en Dr. Benthemstraat
28 mei Schoolfotograaf (groepen) locatie Meeuwenstraat
04 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat (als de maatregelen het toelaten)
11 jun Sportdag locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat (als de maatregelen het toelaten)
14 jun MR vergadering
16 jun Ophalen oud papier
22 jun Groep 8 naar Ameland (als de maatregelen het toelaten)
22 jun Schoolreisje onderbouw locatie Dr. Benthemstraat (als de maatregelen het toelaten)
24 jun Schoolreisje locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat (als de maatregelen het
toelaten)
25 jun Verslag mee
28 jun Inloopavond om het verslag te bespreken
28 jun GMR vergadering
30 jun Wenochtend. Groep 8 vrij!
01 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
07 jul Afscheidsfeest groep 5
08 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
23 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Layla en Bowen. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Ouder-leerling vragenlijst NPO

Afgelopen week hebben de voortgangsgesprekken plaatsgevonden om de voortgang van uw kind(eren) te bespreken. Wij hebben u gevraagd om met uw kind(eren) een vragenlijst in te vullen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

Activiteiten in mei en juni

In de meivakantie vindt de volgende persconferentie plaats. Voor het onderwijs kunnen er maatregelen veranderen. Wij besluiten na de meivakantie in welke vorm de activiteiten gaan plaatsvinden. Deze zijn in bovenstaande agenda in het blauw genoteerd. Helaas komen de vrijmarkt en de schoolvaardigheidsproeven voor groepen 7 en 8 te vervallen vanwege de logistieke organisatie.

Verhuizing locatie Floraparkstraat

De kogel is door de kerk: de leerlingen van de locatie Floraparkstraat starten komend schooljaar aan de locatie Meeuwenstraat. Het extra lokaal wordt voor de zomervakantie geplaatst en ingericht. De leerlingen nemen we actief mee in de voorbereiding.

Projectdag

Op dinsdag 13 april was de projectdag op de Nationale Buitenlesdag. Er werd veel buiten gewerkt. Elke groep ontving een creatieve workshop onder begeleiding van een kunstenaar: de onderbouwen hebben mobiles gemaakt, de middenbouwen hebben spekstenen bewerkt en de bovenbouwen maakten graffitischilderijen. De bovenbouwen van de locatie Dr. Benthemstraat hebben tevens de nieuwe app van het naastgelegen Boerenkerkhof uitgetest onder begeleiding van een van de ontwikkelaars. Met die app worden filmpjes getoond bij de graven. Het was een geslaagde dag.