Nieuwsbrief 15

16 april 2021

Nieuws voor de periode
van 17 t/m 30 apr

Agenda

19 apr t/m 22 april: afname Route 8 voor groep 8.
26 apr Studiedag team. Leerlingen vrij.
27 apr Koningsdag. Leerlingen vrij.
30 apr Spelletjesochtend alle groepen
03 mei Meivakantie t/m 14 mei
12 mei Ophalen oud papier
20 mei OR vergadering
24 mei Tweede Pinksterdag
25 mei Schoolfotograaf (groep 8)
27 mei Schoolfotograaf (groepen) locaties Floraparkstraat en Dr. Benthemstraat
28 mei Schoolfotograaf (groepen) locatie Meeuwenstraat
14 jun MR vergadering
16 jun Ophalen oud papier

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Nora, Alex, Arthur en Kalina. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Ouder-leerling vragenlijst NPO

Afgelopen week hebben de voortgangsgesprekken plaatsgevonden om de voortgang van uw kind(eren) te bespreken. Daarnaast hebben we de vraag gesteld om, samen met uw kind(eren), een korte vragenlijst voor ons in te vullen. De link hiervan heeft u deze week via de mail ontvangen en kunt u tot de meivakantie invullen. De input gebruiken wij om voor volgend schooljaar een goed jaarprogramma neer te zetten uit de gelden die wij ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Spelletjesochtend alle groepen

Vrijdag 30 april is er voor alle groepen een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Veilig naar school

Het verkeersbeleid van onze school is er op gericht om leerlingen veilig met de fiets of lopend naar school te laten komen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en de omgeving. Houd gepaste snelheid, zodat het voor iedereen veilig en overzichtelijk blijft.
Parkeren fiets
Het team stelt het op prijs dat veel ouders met de fiets naar school komen. Let bij het parkeren van de fiets op het vrijhouden van de ingangen en de inloop naar de school.
Parkeren auto
Parkeren daar waar is toegestaan, bij voorkeur op de parkeerplaatsen rondom de school.
Niet parkeren op de stoep of voor de ingang van de school, ook al is het maar voor een korte tijd.

Wijziging adres en/of telefoonnummer

Om de leerlingadministratie actueel te houden verzoeken wij u om wijzigingen van adres en/of telefoonnummers tijdig door te geven aan onze administratie: administratie@hetzeggelt.nl.

Aanmelden broertjes en zusjes

Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoeveel leerlingen wij volgend schooljaar (per locatie) nog kunnen plaatsen, is het belangrijk om te weten hoeveel broertjes/zusjes wij kunnen verwachten. Dus wilt u uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden als uw kind vóór 1 november 2021 vier jaar wordt? Ook jongere kinderen kunnen alvast worden aangemeld.

Uitstroom groep 8

Onze leerlingen uit groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar onze school verlaten. Onze leerlingen kregen de volgende adviezen voor het voortgezet onderwijs:

Schoolvakanties 2021-2022 (om alvast te noteren)

Vakantie Periode
Herfstvakantie zaterdag 16-10-2021 tot en met zondag 24-10-2021
Kerstvakantie zaterdag 25-12-2021 tot en met zondag 09-01-2022
Voorjaarsvakantie zaterdag 19-02-2022 tot en met zondag 27-02-2022
Pasen maandag 18-04-2022
Meivakantie zaterdag 23-04-2022 tot en met zondag 08-05-2022
Hemelvaart donderdag 26-05-2022 en vrijdag 27-05-2022
Pinksteren maandag 06-06-2022
Zomervakantie zaterdag 16-07-2022 tot en met zondag 28-08-2022

Naast de vakantie zijn er nog onderwijskundige dagen. Deze zijn nog niet bekend. Alle data worden aan de start van het nieuwe schooljaar in de Parro kalender gedeeld.