Nieuwsbrief 14

1 april 2022

Nieuws voor de periode
2 t/m 15 apr 2022

Agenda

05 apr Buitenlesdag
06 apr Voetbal toernooi
07 apr OR vergadering
08 apr De groep van Ellen/ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Pas op! Een
krokodil op school’
13 apr De groep van Adele/ Annemiek voert de musical ‘Het gouden paasei’ op
14 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
14 apr Studiemiddag. Leerlingen zijn vrij.
15 apr t/m 18 apr: Goede Vrijdag en Pasen. Leerlingen zijn vrij.
19 apr t/m 22 apr: afname Route8 voor groep 8
19 apr MR vergadering
20 apr Voetbal toernooi (finale)
22 apr Spelletjesochtend alle groepen
25 apr t/m 6 mei: Meivakantie
09 mei GMR vergadering
10 mei OR vergadering
11 mei Beeball toernooi
16 mei Start toetsweken
17 mei De groep van Kristel/ Marleen neemt deel aan de workshop ‘Swingkids’
18 mei De groep van Esther/ Simone neemt deel aan de workshop ‘Graffiti marker’
18 mei De groep van Anke/ Engelien voert de musical ‘Pluk van de Petteflet’ op
18 mei Beeball toernooi
20 mei Vrijmarkt
25 mei De groep van Corinne/ Engelien voert de musical ‘Assepoester’ op
25 mei Beeball toernooi
26 mei en 27 mei: Hemelvaart. Leerlingen zijn vrij.
01 jun Sportdag locatie Meeuwenstraat
01 jun Beeball toernooi (finale)
03 jun Sportdag locatie Dr. Benthemstraat
06 juni Tweede Pinksterdag. Leerlingen zijn vrij.
07 jun Groep 8 naar Ameland

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Willem, Fedde, Baukje en Sybe. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Buitenlesdag

De buitenlesdag is aankomende dinsdag 5 april. Dat betekent dat er die dag veel in de buitenlucht wordt gewerkt. In alle groepen wordt een eigen invulling gekozen.
We duimen voor mooi weer. Denkt u eraan extra kleding mee te geven voor als het toch fris of vochtig blijkt te zijn?

Paasontbijt

Op donderdag 14 april is ons paasontbijt. Wij beginnen die dag om 8.00 uur en zijn om 12.30 uur vrij. De middag heeft het team aansluitend een studiemiddag.
Als u thee wilt maken of eieren wilt koken, kunt u dit aangeven in Parro.
Wilt u uw kind op woensdag 13 april een beker, een bord, bestek en een eierdop meegeven?

Route 8

In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets. Op onze school is dat ‘Route8’. Dit is een (digitale) adaptieve eindtoets, dat wil zeggen dat de toets veel verschillende niveaus kent. De toets past zich aan de leerling aan: maakt hij of zij veel vragen goed, dan worden de volgende vragen moeilijker. Bij foute antwoorden zullen de volgende vragen makkelijker zijn. De toets zal worden afgenomen van 19 t/m 22 april.

Schoolschaken

Vanaf mei kunnen leerlingen in de midden- en bovenbouw meedoen met het schoolschaken. Dan krijgen zij eens in de twee weken drie kwartier schaakles onder begeleiding van Jessica Groenewolt. Jessica is ouder van leerlingen van Het Zeggelt en schaakdocent bij Schaakgenootschap Max Euwe.
Leerlingen kunnen zich bij de leerkracht melden als zij mee willen doen. In twee groepen van tien leerlingen per locatie zal tot aan de volgende vakantie worden geoefend, waarna opnieuw een indeling wordt gemaakt voor de daaropvolgende periode.
Schoolschaken wordt onderdeel van de activiteiten op Het Zeggelt en is structureel bedoeld. Het Zeggelt zal voortaan ook structureel meedoen aan het schoolsporttoernooi Schaken.

Nieuwe wijkcoach op locatie Dr. Benthemstraat (ingezonden stuk)

Sinds enkele weken ben ik op elke maandag in de even weken aanwezig op de basisschool van uw kind. Ik vervang hiermee Marleen Peters, die tot enkele weken geleden deze rol vervulde. Hieronder wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Nicholas Graff en ik werk sinds 15 jaar voor de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening als Wijkcoach. Ik woon in Enschede samen met mijn partner en kinderen en ben met enige regelmaat op het voetbalveld te vinden ter ondersteuning van mijn kids. Sinds het begin van mijn carrière als hulp- verlener heb ik mij gericht op de opgroeiende jeugd. Alle trainingen, scholingen en cursussen die ik heb gevolgd zijn gericht op de ondersteuning aan en het praten met kinderen. Ik ben open-minded en heb een erg brede kijk op “hoe het dan wel niet zou moeten…” Ik ben namelijk van mening dat je als ouder je kind het beste kent en dat je zelf meestal wel weet waar de oplossing ligt mocht het even wat minder gaan in de ontwikkeling van je kind.
Daarom ga ik graag in gesprek met u, mocht u tegen hobbels in de opvoeding of de schoolgang van uw kind aanlopen. Geen vraag is mij vreemd. Ik hoop hiermee de drempel weg te nemen en u te zien op de woensdagochtenden in de even weken. U kunt binnenlopen zonder afspraak. Mocht u toch een afspraak willen kan dat via uw leerkracht of via de IB-er van de locatie Dr. Benthemstraat: Quinten Nijland.
Wat is een schoolwijkcoach?
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening werkt al jaren samen met alle scholen in Enschede. Aan elke school of integraal kindcentrum (IKC) is een schoolwijkcoach verbonden. De visie achter de samenwerking tussen scholen, IKC’s en SMD is dat extra ondersteuning en begeleiding zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm en zo dicht mogelijk bij en in de school beschikbaar is.
Speerpunten samenwerking
• Accent op preventief werken en kort en tijdelijk ondersteunen waar nodig.
• Zorgen voor verbinding tussen de ondersteuning binnen school en de
ondersteuning in de wijk.
• Korte lijnen en laagdrempelige samenwerking met de Intern Begeleiders/Zorg coördinatoren.
De inzet van schoolwijkcoaches
• Het aanbieden van ondersteuning aan ouders en/of kinderen.
• Het organiseren van passende hulpverlening.
• Consultatie en advies aan leerkrachten.
• Spilfunctie tussen school/IKC en het wijkteam.
• Bijwonen van zorg overleggen.
• Binnen de mogelijkheden; het bieden van maatwerk. Denk aan het bijwonen van ouderavonden of het geven van voorlichting aan ouders en/of leerkrachten.
SMD ontwikkelt preventief aanbod op thema’s
• Versterking gezond schoolklimaat.
• Kinderen in echtscheidingssituaties.
• Vroeg-signalering en communicatie met ouders.
• Omgaan met armoede en schulden.
• Effecten social media.

Tot maandag…