Nieuwsbrief 14

06 april 2021

Nieuws voor de periode
van 6 t/m 16 apr

Agenda

07 apr Ophalen oud papier
09 apr Verslag mee
12 apr Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
12 apr GMR vergadering
13 apr Projectdag, op de Nationale Buitenlesdag
19 apr t/m 22 april: afname Route 8 voor groep 8. Extra brief volgt.
26 apr Studiedag team. Leerlingen vrij.
27 apr Koningsdag. Leerlingen vrij.
30 apr Spelletjesochtend alle groepen
03 mei Meivakantie t/m 14 mei
20 mei OR vergadering
24 mei Tweede Pinksterdag
25 mei Schoolfotograaf (groep 8)
27 mei Schoolfotograaf (groepen) locaties Floraparkstraat en Dr. Benthemstraat
28 mei Schoolfotograaf (groepen) locatie Meeuwenstraat

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Freya, Teun, Silas en Boris. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Verslag

Aanstaande vrijdag ontvangen de leerlingen hun verslag. In dit verslag hebben we eenmalig twee aanpassingen gedaan. We hebben in februari de schoolbrede toetsronde laten vervallen, er is alleen met maatwerk getoetst (zie nieuwsbrief 11). De hokjes in het verslag van de Citotoetsen zijn daardoor niet ingevuld. Daarnaast hebben we een kopje toegevoegd ‘LOCKDOWN THUISONDERWIJS/NOODOPVANG’.

Voortgangsgesprekken

In de week van 12 t/m 16 april vinden de gesprekken plaats. De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen in Parro. De gesprekken worden online ingepland, u ontvangt hiervoor een link van de desbetreffende leerkracht.
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan er van uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Driehoeksgesprekken groep 6 en 7
Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij driehoeksgesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen uit de groepen 6 en 7 bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?

Route 8

In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets. Op onze school is dat ‘Route 8’. Dit is een (digitale) adaptieve eindtoets, dat wil zeggen dat de toets veel verschillende niveaus kent. De toets past zich aan de leerling aan: maakt hij of zij veel vragen goed, dan worden de volgende vragen moeilijker. Bij foute antwoorden zullen de volgende vragen makkelijker zijn. De toets zal worden afgenomen op 19 t/m 22 april.

Projectdag: kunst maken op de Nationale Buitenlesdag

Op dinsdag 13 april grijpen we de Nationale Buitenlesdag aan om onze projectweken te transformeren in een projectdag. Alle groepen werken die dag veel buiten en ontvangen een workshop beeldende vorming. De resultaten daarvan worden op het plein tentoongesteld. U kunt de kunstwerken die dag na schooltijd tot 15.30 uur bezichtigen en ook woensdag 14 april worden ze tussen 8.00 en 13.30 uur getoond. Zo kunt u op een rustig moment komen kijken.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Tijdens de afgelopen MR vergadering hebben we onder andere gesproken over de plannen voor een groener schoolplein aan de Meeuwenstraat en Dr. Benthemstraat. Dit kalenderjaar komt er extra geld beschikbaar voor het beleven van groen en er komen meer schaduwplekken om fijn buiten te kunnen spelen.
Er is ook gesproken over de verhuizing van de locatie Floraparkstraat. Bijna alle groepen blijven bij elkaar en daarmee worden de vriendschappen tussen leerlingen behouden.
Ook stond ook het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ op de agenda. Dit is de investering vanuit de overheid gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de Corona-crisis. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs. School inventariseert wat leerlingen gemist hebben en waar ze iets extra’s in kunnen gebruiken. Hierover komt later in het schooljaar meer informatie.