Nieuwsbrief 14

02 juli 2020

Nieuws voor de periode
van 03 jul t/m 16 aug

Agenda

17 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar
25 aug Informatieavond bovenbouwen en alle groepen locatie Floraparkstraat
01 sep Informatieavond middenbouwen
07 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
08 sep Inhaal-schoolreisje onderbouwen 2019-2020 locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
08 sep Informatieavond onderbouwen
10 sep Inhaal-schoolreisje onderbouwen 2019-2020 locatie Dr. Benthemstraat
14 sep MR vergadering
28 sep GMR vergadering
30 sep Start kinderboekenweek en start voorleeswedstrijd bovenbouw

Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs

Onze leerlingen uit groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar onze school verlaten. Onze leerlingen kregen de volgende plaatsing op het voortgezet onderwijs:

Overzicht belangrijke data start volgend schooljaar

In deze nieuwsbrief vindt u alvast belangrijke data voor aankomend schooljaar om in uw eigen agenda op te nemen. In nieuwsbrief 1 ontvangt u meer informatie per activiteit.

Schoolvakanties 2020-2021 (herhaling)

Herfstvakantie: zaterdag 10-10-’20 t/m zondag 18-10-’20
Kerstvakantie: zaterdag 19-12-’20 t/m zondag 03-01-’21
Voorjaarsvakantie: zaterdag 20-02-’21 t/m zondag 28-02-’21
Goede Vrijdag: vrijdag 02-04-’21
Pasen: zondag 04-04-’21 en maandag 05-04-’21
Koningsdag: dinsdag 27-04-’21
Meivakantie: zaterdag 01-05-’21 t/m zondag 16-05-’21
Pinksteren: zondag 23-05-’21 en maandag 24-05-’21
Zomervakantie: zaterdag 10-07-’21 t/m zondag 22-08-’21

Naast de vakanties zijn er nog onderwijskundige dagen. Deze data hoort u zodra ze bekend zijn.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 25 augustus, 1 of 8 september.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

De opzet van het schoolkamp is iets anders dan de afgelopen jaren. De middenbouw en de bovenbouw gaan parallel aan elkaar op kamp naar twee verschillende locaties, zodat alle groepen in twee weken op kamp kunnen gaan. Na de zomervakantie ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding. Wilt u mee en heeft u een kind in groep 3, overleg dan met de leerkracht van uw kind.

Datum                              Middenbouw             Bovenbouw
Maandag 7 september        Kristel/Errol              Norbert
Dinsdag 8 september         Elise/Elsje Marije       Marit
Woensdag 9 september      Elianne                     Roel
Donderdag 10 september   Marleen/Janneke       Stephanie
Maandag 14 september      Esther                      Nicole
Dinsdag 15 september        Lars                         Astrid
Woensdag 16 september     Bertje/Jetty              Leilanie
Donderdag 17 september    Marloes

Oproep penningmeester ouderraad (ingezonden stuk)

Op de valreep nog een dringende oproep namens de OR. Klik hier voor de oproep.

Vakantie

Het is een bizar schooljaar geweest, zowel aan de start als aan het eind van het jaar. Wij willen u, alle ouders van Het Zeggelt, hartelijk bedanken voor al uw hulp en inzet. Maar ook voor de extra ondersteuning aan uw kind(eren) tijdens het thuisleren. Vandaag krijgt elke oudste van het gezin een kleine attentie mee naar huis om u te bedanken.

De ouderenquête is door veel ouders ingevuld, bedankt! Na de zomervakantie zullen wij de resultaten met u delen.

Ons team wenst iedereen een fijne zomervakantie. Geniet van de zon, de rust en van elkaar. En vooral: kom uitgerust en gezond terug op maandag 17 augustus!