Nieuwsbrief 14

05 april 2019

Nieuws voor de periode
van 06 t/m 19 apr

Agenda

08 apr Groep 5 doet mee aan de Twentse Sportdag in de Performance Factory
09 apr Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
10 apr Voetbaltoernooi
10 apr Ophalen oud papier
11 apr De groep van Roel / Simone voert de musical ‘De tent op z’n kop’ op
11 apr De groepen 5 van locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat bezoeken het Oyfo Techniekmuseum Oyfo in Hengelo
15 apr Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
16 apr t/m 18 apr: Afname Route 8 voor groep 8
16 apr De groep van Anke / Adéle / Janneke voert de musical ‘De Paasmusical’ op
16 apr De groepen 5 van locatie Dr. Benthemstraat bezoeken het Oyfo Techniekmuseum Oyfo in Hengelo
18 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 14.00 uur vrij.
19 apr Studiedag: thema hoogbegaafdheid en PBS. Leerlingen vrij!
22 apr Meivakantie t/m 03 mei
06 mei Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
06 mei MR vergadering
07 mei Groep 8 naar Ameland
07 mei OR vergadering
08 mei Beeball toernooi
13 mei Start Avondvierdaagse
15 mei Beeball toernooi
15 mei Ophalen oud papier
16 mei De groep van Bertje / Jetty voert de musical ‘Maria’ op
20 mei Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
20 mei GMR vergadering
22 mei Beeball toernooi
24 mei Vrijmarkt

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Floris en Hugo.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Route 8

In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets. Op onze school is dat ‘Route 8’. Dit is een (digitale) adaptieve eindtoets, dat wil zeggen dat de toets veel verschillende niveaus kent. De toets past zich aan de leerling aan: maakt hij of zij veel vragen goed, dan worden de volgende vragen moeilijker. Bij foute antwoorden zullen de volgende vragen makkelijker zijn. De toets zal worden afgenomen op 16 t/m 18 april.

Paasontbijt

Op donderdag 18 april is ons paasontbijt. Wij beginnen die dag om 8:00 uur en zijn om 14:00 uur vrij. Als u thee wilt maken of eieren wilt koken, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wilt u uw kind op woensdag 17 april een beker, een bord, bestek en een eierdop meegeven?

Avondvierdaagse

Dit jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 14 mei t/m vrijdag 17 mei. Maandag 13 mei is de reserve-avond. Natuurlijk doen we hier aan mee, donderdag gaat de brief mee, inschrijven kan door het strookje onderaan de brief in te vullen en samen met het gepaste bedrag in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Inschrijven kan t/m 18 april.

Tafeltennistoernooi

Op 6 maart deden een aantal jongens en meisjes van Het Zeggelt mee aan de voorrondes van het tafeltennistoernooi gehouden op drie verschillende locaties.
De leerlingen van groep 5 en 6 speelden de wedstrijden bij tafeltennisvereniging Twekkelerveld. De leerlingen van groep 7 en 8 speelden de wedstrijden bij de verenigingen DTS en Entac.
Elk team speelde vier rondes van vier wedstrijden. De teams met de meest gemaakte punten speelden op 20 maart de finales. De overige teams speelden de troostfinales. Ook op deze dag ging het erom om zoveel mogelijk punten te maken. Wat zijn er veel punten gescoord door onze teams. We kijken met veel plezier terug op het tafeltennistoernooi. Op naar volgend jaar.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Op 12 maart is er weer een MR vergadering geweest. Onderwerpen die besproken zijn:
• Het binnenklimaat op de locaties; dat wil zeggen de luchtkwaliteit in de lokalen en bijvoorbeeld de temperatuur. Met de directie wordt verder besproken wat de school hierin zou kunnen ondernemen om te zorgen dat dit goed blijft waar het goed is, en te verbeteren waar het minder goed is.
• Ouderparticipatie. Vanuit de ouderraad hebben we het bericht gekregen dat er meer mensen nodig zijn om te ondersteunen bij allerlei activiteiten door ouders. De MR wil graag bijdragen aan het verder enthousiast maken van ouders hiervoor en het zichtbaarder maken van alle activiteiten waar ouders bij helpen op school. Hiervoor wordt een plan uitgewerkt.
• Vraag van een ouder over Groen Schoolplein. Er blijkt een project te zijn waarbij scholen een bijdrage kunnen krijgen voor een groener schoolplein. In de MR wordt de vraag breder gemaakt naar: hoe kunnen de schoolpleinen aantrekkelijker worden voor de leerlingen? Met de directie zal worden besproken wat hier al de plannen en wensen voor zijn.
Heeft u ook vragen of onderwerpen waarover de MR (ouders en teamleden) mee kan denken, mail dan naar MR@hetzeggelt.nl.
De volgende MR vergadering is op maandag 6 mei.

Een cheque voor speeltuin ’t Mekkelholt

Een paar weken geleden heeft de leerlingraad van de Meeuwenstraat een cheque (opbrengst van de vrijmarkt 2018) overhandigd aan de vrijwilligers van de speeltuin. Hier is een artikel over geschreven in de wijkkrant Noord. Om het volledige artikel te lezen, klik op deze link.