Nieuwsbrief 13

23 maart 2018

Nieuws voor de periode
van 24 mrt t/m 06 apr

Agenda

26 mrt De groep van Karin/Simone voert de musical ‘Pudding Tarzan’ op
26 mrt De groep van Janneke voert de musical ‘Pudding Tarzan’ op
29 mrt Paasontbijt, start om 8:00 uur. Leerlingen zijn om 14:00 uur vrij.
30 mrt Goede vrijdag, vrije dag
02 apr Tweede paasdag, vrije dag
04 apr De groep van Esther voert de musical ‘Erik en het kleine insectenboek’ op
05 apr Verkeersexamen theorie groep 8
06 apr Verkeersexamen praktijk groep 8
09 apr De groep van Engelien/Corinne/Marloes voert de musical ‘Assepoester’ op
16 apr Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
16 apr Opening projectweken
17 apr Afname Route 8 voor groep 8
18 apr Afname Route 8 voor groep 8
18 apr Ophalen oud papier
19 apr Afname Route 8 voor groep 8
23 apr GMR vergadering
26 apr Afsluiting projectweken
27 apr Koningsdag. Leerlingen vrij.
30 apr Meivakantie t/m 11 mei

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Nora en Otis.

We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Paasontbijt (herhaling)

Op 29 maart is ons paasontbijt. Wij beginnen die dag om 8:00 uur en zijn om 14:00 uur vrij. Als u thee wilt maken of eieren wilt koken, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wilt u uw kind op 28 maart een beker, een bord, bestek en een eierdop, in een plasic tas voorzien van naam meegeven?

Hulp gevraagd bij verkeersexamen groep 8

Heeft u zich al opgegeven om onze achtste groepers veilig op weg te helpen?

Op vrijdag 6 april wordt het praktijkgedeelte van het fietsexamen afgenomen. We hebben in totaal circa 40 ouders nodig om het allemaal goed te laten verlopen. Het duurt ongeveer van 8:15 uur tot 10:30 uur. Schrijf u in op de intekenlijst die bij de groep van uw kind hangt of stuur een mailtje naar e.wijfjes@erwinmeijerink.nl. Vermeld daarin uw naam, de naam en de groep van uw kind en uw emailadres.

Projectweek

Van maandag 16 april tot en met donderdag 26 april is onze jaarlijkse projectweek met als thema dit jaar ‘recycling’.

Tijdens de projectweek, op vrijdag 20 april, houden we met de hele school een boekenruilbeurs. Elke leerling mag vijf kwalitatief goede boeken mee naar school nemen om te ruilen met een andere leerling. Donderdag 26 april is van 14:30 uur tot 15:30 uur de afsluiting van de projectweek. Nadere informatie volgt.

Ameland groep 8

Van 22 t/m 25 mei gaat groep 8 naar Ameland. De kosten voor dit kamp zijn €115,00. In het begin van het schooljaar hebben alle ouders van de leerlingen uit groep 8 hierover informatie ontvangen. Daarin stond dat het bedrag voor 1 maart overmaakt moest worden. Gelukkig hebben veel ouders dat al gedaan. Als u nog niet heeft betaald, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen?

Kosten: €115,00

Overmaken op: NL59INGB0001021435

t.n.v. ouderraad Het Zeggelt

o.v.v. de naam van uw kind (niet vergeten!)

Nieuws uit de MR

Op 6 maart heeft de MR weer vergaderd. Er werd onder meer besproken dat er op Het Zeggelt dit schooljaar veel wisselingen in personeel zijn geweest; een nieuwe directeur; een locatieleider die afscheid heeft genomen; nieuw aan te stellen locatieleiders, wat ook weer wisselingen voor de groepen tot gevolg had. En dan nog een aantal langdurig zieke leerkrachten voor wie vervanging gezocht moest worden. Dit betekende voor de school (team, leerlingen en ouders) dat er veel flexibiliteit, creativiteit en extra inspanning nodig was. De indruk bestaat bij de MR dat er relatief snel oplossingen zijn gevonden.

De MR is er tevreden over dat de nieuw aangestelde mensen weer Montessori-leerkrachten zijn. Toch kan het zijn dat er voor leerlingen en/of ouders soms situaties zijn ontstaan die niet naar ieders tevredenheid zijn. Vanuit de MR wordt benadrukt dat het prettig is voor het onderwijsteam,  de ouders en de leerlingen dat ouders dit direct met de leerkracht of directie bespreken. Dit lijkt meestal ook te gebeuren. Het is fijn dat er binnenkort op de locatie Meeuwenstraat en Dr. Benthemstraat locatieleiders starten.