Nieuwsbrief 13

19 maart 2021

Nieuws voor de periode
van 20 mrt t/m 1 apr

Agenda

29 mrt MR vergadering
30 mrt Verkeersexamen theorie groep 8
01 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
02 apr t/m 05 apr: Goede Vrijdag en Pasen
07 apr Ophalen oud papier
09 apr Verslag mee
12 apr Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
12 apr GMR vergadering
13 apr Projectdag, op de Nationale Buitenlesdag
19 apr t/m 22 april: afname Route 8 voor groep 8. Extra brief volgt.
26 apr Studiedag team. Leerlingen vrij.
27 apr Koningsdag. Leerlingen vrij.
30 apr Spelletjesochtend alle groepen
03 mei Meivakantie t/m 14 mei
20 mei OR vergadering
24 mei Tweede Pinksterdag
25 mei Schoolfotograaf (groep 8)
27 mei Schoolfotograaf (groepen) locaties Floraparkstraat en Dr. Benthemstraat
28 mei Schoolfotograaf (groepen) locatie Meeuwenstraat

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Philippe. We heten hem van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Paasontbijt

Op donderdag 1 april is ons paasontbijt. We starten de dag om 8.00 uur en de leerlingen zijn om 12.30 uur vrij. In de middag heeft het team een studiemiddag.
Het ontbijt wordt per groep besteld met voor elke leerling voorverpakt beleg en drinken. Traditiegetrouw willen we de ouders vragen thuis thee te maken of eieren te koken voor de groep. Wilt u dit doen, geef dat dan door aan de leerkracht van uw kind(eren). Wilt u uw kind(eren) op woensdag 31 maart al een beker, een bord, bestek en een eierdop meegeven?

Zwangerschapsverlof

Vanaf de meivakantie gaat Nienke, de onderwijskundig begeleider van locatie Meeuwenstraat, met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlofperiode wordt zij als volgt vervangen.
Mirte begeleidt de bovenbouw, Elise begeleidt de middenbouw. Voor de onderbouw komt een collega van een Consent school: Maaike. Zij is gespecialiseerd in kleuters.
Vanaf 29 maart mag Nienke een stapje terug doen in verband met de huidige maatregelen. Tijdens deze periode wordt de overdracht geregeld, zodat de begeleiding voor de groepen na de meivakantie goed doorloopt. Wij zijn erg blij met deze oplossing en wensen Mirte, Elise en Maaike veel succes. Wij wensen Nienke fijne weken en een goede bevalling toe!

Met ingang van 28 mei gaat Marit (leerkracht van de Dr. Benthemstraat) met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlofperiode wordt zij vervangen door Brendan. Marit mag vanaf 14 april een stapje terug doen in verband met de huidige maatregelen. Tijdens deze periode zal Brendan de groep begeleiden en wordt de overdracht gedaan. Marit blijft tot haar verlof eindverantwoordelijk voor de groep. Wij wensen Brendan veel succes en Marit fijne weken en een goede bevalling toe!

Schoolfotograaf (om te noteren)

De schoolfotograaf komt dit schooljaar de groepsfoto’s maken op de volgende data:
– 25 mei voor groep 8 met hun leerkrachten om 15.00 uur op locatie Meeuwenstraat. De achtste groepers van locatie Dr. Benthemstraat vertrekken meteen na schooltijd met hun leerkracht naar de locatie Meeuwenstraat. Wilt u uw kind daarom die dag met de fiets naar school laten gaan?
– 27 mei op de locaties Floraparkstraat en Dr. Benthemstraat.
– 28 mei op de locatie Meeuwenstraat.

Wij laten alleen leerlingen fotograferen waarvoor toestemming is verleend. Dit kunt u aangeven in Parro onder ‘instellingen’. Wilt u kijken of dit goed staat ingesteld?