Nieuwsbrief 13

17 juni 2020

Nieuws voor de periode
van 18 jun t/m 2 jul

Agenda

18 jun Schoolfotograaf locaties Dr. Benthemstraat en Floraparkstraat (groepsfoto’s)
19 jun Schoolfotograaf locatie Meeuwenstraat (groepsfoto’s)
19 jun om 13.00 uur: Schoolfotograaf (alle achtste groepers en team) op locatie Meeuwenstraat
22 jun en 23 jun Gevonden voorwerpen uitstallen
22 jun GMR vergadering
23 jun Opname musical groep 8, locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
23 jun Afscheidsavond groep 8, locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat (18.00-22.00 uur)
29 jun Verslag mee
30 jun Opname musical groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
30 jun Afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat (18.00-22.00 uur)
01 jul Afscheid groep 5
02 jul Spelletjesochtend alle groepen
02 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
02 jul Musical groep 8 en ouders locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat in De Kleine Willem (17.30 uur)
02 jul Musical groep 8 en ouders locatie Dr. Benthemstraat in De Kleine Willem (20.00 uur)
17 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Schoolfotograaf

Wij zijn blij dat we ook dit schooljaar alle groepen op de foto kunnen zetten. Deze keer is het een extra bijzonder aandenken van een toch wel bizar schooljaar. De leerkrachten komen er zeker bij op, waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand.

Gevonden voorwerpen

Ieder jaar brengen wij veel gevonden voorwerpen naar het goede doel. Het gaat soms om prachtige kledingstukken die op school zijn blijven liggen. Naast kleding liggen er ook tassen met broodtrommels en bekers. Het zou voor alle betrokkenen prettig zijn als er geen persoonlijke voorwerpen van leerlingen op school achterblijven!
Volgende week maandag en dinsdag hangen en leggen wij alle spullen bij de poort van de hoofdingang op alle locaties. Alles wat na dinsdag overblijft gaat naar het goede doel.

Musical en afsluiting groep 8

Per 1 juli mogen de theaters meer publiek ontvangen. Hier maken wij dankbaar gebruik van. Het is ons gelukt om het theater De Kleine Willem op 2 juli te reserveren. Hierdoor kunnen alle ouders van groep 8 toch de eindmusical in het echt gaan zien. Na de opname van elke musical gaat de desbetreffende locatie de dag erna met alle leerlingen deze tegelijkertijd bekijken in hun eigen groep.
Daarnaast hebben we ook een mooi, uitgebreid programma weten te realiseren voor het afscheidsfeest van groep 8. Het team, maar vooral de leerlingen van groep 8, kijken enorm uit naar deze dagen om er een onvergetelijke afsluiting van hun schoolcarrière van te maken.

Afscheid groep 5

Op woensdag 1 juli neemt groep 5 afscheid van de middenbouw. Dit vieren we in de eigen groep.
Normaal gesproken vragen we de ouders iets lekkers te maken voor dit afscheid. Deze organisatie pakt het middenbouwteam dit schooljaar zelf op.

Spelletjesochtend alle groepen

De laatste schooldag, donderdag 2 juli, is er voor alle groepen een spelletjesochtend. De leerlingen mogen speelgoed of een spelletje meenemen of verkleed op school komen. Denkt u eraan om het speelgoed/het spelletje even te reinigen zodra u het weer thuis hebt?

Evaluatie van de schoolperiode tijdens de coronatijd

De school hecht er veel waarde aan om feedback te ontvangen van de leerlingen, het team en de ouders op hoe zij de schoolperiode tijdens de coronatijd hebben ervaren. Momenteel zijn we bezig een enquête op te stellen die recht doet aan de zaken die een rol hebben gespeeld in deze bizarre tijd.
Voor de zomervakantie gaat deze enquête uit, zodat wij na de zomervakantie u een terugkoppeling kunnen geven van de uitkomsten. We nemen zowel de opbrengsten als de leer- en ontwikkelpunten mee voor de toekomst.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

In de vorige nieuwsbrief is genoemd dat de MR met de directie de afgelopen schoolweken in de coronacrisis heeft geëvalueerd. We waren van plan om jullie een samenvatting te geven van de genoemde kritische en gewaardeerde punten uit deze evaluatie. Nu er wordt gekozen om een enquête uit te zetten bij de ouders/verzorgers doet de MR dit bewust niet om beïnvloeding te voorkomen. Aan jullie allemaal dus de vraag om de enquête in te vullen. Zowel de kritische als de positieve signalen zijn van belang om een compleet beeld te krijgen. De MR waardeert dat de school de ervaring vraagt van ouders/verzorgers, leerlingen en het team om hier lering uit te kunnen trekken. Volgend schooljaar gaan we hier verder over in gesprek met school.
De MR heeft 15 juni de laatste vergadering gehad van dit schooljaar. De MR is geïnformeerd over het Integraal Huisvestingsplan dat de gemeente Enschede heeft gemaakt voor alle schoolgebouwen, waaronder die van Het Zeggelt. Ook is het formatieplan besproken met aandacht voor de gekozen oplossing aan de Floraparkstaat om de gecombineerde midden- en bovenbouw op drie dagen in de week te splitsen. Daarna is afscheid genomen van Ingrid Klaassen die als ouder 6,5 jaar lid is geweest van de MR. Dank voor de vele jaren dat je je hebt ingezet Ingrid! Na afloop van de vergadering heeft de MR het afgelopen schooljaar geëvalueerd, kijkend naar haar eigen rol. Het doel is om hiervan te leren en volgend schooljaar weer op punten te verbeteren.
Ouders gezocht voor de MR
De MR is op zoek naar ouders die een actieve rol willen spelen bij het schoolbeleid en de ontwikkelingen die spelen. De MR is een belangrijke gesprekspartner van de school. Wij hebben de rol om in te stemmen, te adviseren, eigen initiatieven neer te leggen, etc. Er komen 2 plekken vrij in de MR, een mooie kans dus om een bijdrage te leveren. Heb je interesse? Of wil je weten wat het precies inhoudt? Neem gerust even contact op met de MR, via mr@hetzeggelt.nl of via de leerkracht van je kind, bijvoorbeeld via Parro. We hopen in oktober weer 2 nieuwe ouders te verwelkomen!

Parro instellingen

Bij een ontvangen bericht in Parro hoort een notificatiebericht te worden getoond. Android toestellen schakelen dit notificatiebericht uit, wanneer de batterij bijna leeg is en de telefoon in de spaarstand gaat. Dit kan worden voorkomen door in de instellingen van de telefoon in de opties van de energiebespaarstand aan te geven dat Parro in de spaarstand actief blijft.