Nieuwsbrief 13

22 maart 2019

Nieuws voor de periode
van 23 mrt t/m 05 apr

Agenda

25 mrt GMR vergadering
27 mrt Voetbaltoernooi
01 apr Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
03 apr Verkeersexamen theorie groep 8
03 apr Voetbaltoernooi
04 apr De groep van Jolijn / Mirte voert de musical ‘Superhelden’ op
05 apr Verkeersexamen praktijk groep 8
09 apr Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
10 apr Voetbaltoernooi
10 apr Ophalen oud papier
11 apr De groep van Roel / Simone voert de musical ‘De tent op z’n kop’ op
11 apr De groepen 5 van locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat bezoeken het Oyfo Techniekmuseum Oyfo in Hengelo
15 apr Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
16 apr t/m 18 apr: Afname Route 8 voor groep 8
16 apr De groepen 5 van locatie Dr. Benthemstraat bezoeken het Oyfo Techniekmuseum Oyfo in Hengelo
18 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 14.00 uur vrij.
19 apr Studiedag. Leerlingen vrij!
22 apr Meivakantie t/m 03 mei
07 mei Groep 8 naar Ameland

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Felix, Mila en isabella.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Zwangerschapsverlof

Vanaf de meivakantie gaat Nienke S., de onderwijskundig begeleider van locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat, met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlofperiode wordt zij vervangen door Mirte L. en Elise W.. Wij zijn erg blij met deze oplossing en wensen Mirte en Elise veel succes.
Wij wensen Nienke fijne weken en een goede bevalling toe!

Ameland groep 8

Van 7 t/m 10 mei gaat groep 8 naar Ameland. De kosten voor dit kamp zijn €115,00. In het begin van het schooljaar hebben alle ouders van de leerlingen uit groep 8 hierover informatie ontvangen. Daarin stond dat het bedrag voor 1 maart overgemaakt moest worden. Gelukkig hebben veel ouders dat al gedaan. Als u nog niet heeft betaald, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen?
Kosten: €115,00
Overmaken op: NL59INGB0001021435
t.n.v. ouderraad Het Zeggelt
o.v.v. de naam van uw kind (niet vergeten!)

Afsluiting projectweken

De Gouden Eeuw met een finale op de Oude Markt.
Wat hebben de leerlingen, de ouders en de leerkrachten enthousiast gewerkt aan de Gouden Eeuw.
Er is geknutseld, gekleid, getimmerd, geschilderd, maar ook zijn er voordrachtjes geweest, is er gedanst, zijn er gedichten gemaakt en is er muziek beluisterd. De leerlingen weten ons veel te vertellen over de Gouden Eeuw, wat mooi om te zien. Mede dankzij de hulp van veel ouders konden we dit zo groots aanpakken. Tevens waren de weergoden ons gunstig gezind, waardoor de afsluiting op de Oude Markt een groot feest werd. Wat een belangstelling. Fijn dat er zoveel ouders met hun kind(eren) naar de Oude Markt konden komen. Iedereen bedankt voor de hulp en inbreng in dit geslaagde thema. Zie deze link voor het artikel in De Tubantia.