Nieuwsbrief 12

09 maart 2018

Nieuws voor de periode
van 10 t/m 23 mrt

Agenda

14 mrt Tafeltennistoernooi
14 mrt Ophalen oud papier
15 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
17 mrt Open dag
19 mrt Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
20 mrt De groep van Karin/Simone voert de musical ‘Pudding Tarzan’ op
29 mrt Paasontbijt, start om 8:00 uur. Leerlingen zijn om 14:00 uur vrij.
30 mrt Goede vrijdag, vrije dag
02 apr Tweede paasdag, vrije dag
04 apr De groep van Esther voert de musical ‘Erik en het kleine insectenboek’ op
05 apr Verkeersexamen theorie groep 8
06 apr Verkeersexamen praktijk groep 8
16 apr Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
16 apr Opening projectweken
17 apr Afname Route 8 voor groep 8
18 apr Afname Route 8 voor groep 8
18 apr Ophalen oud papier
19 apr Afname Route 8 voor groep 8
23 apr GMR vergadering
26 apr Afsluiting projectweken
27 apr Koningsdag. Leerlingen vrij.
30 apr Meivakantie t/m 11 mei

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Jimme en Finn.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Bezetting groep Errol Herder

Voor de groep van Errol hebben wij een goede duant gevonden. Haar naam is Kristel Koebrugge. Zij is al 18 jaar werkzaam op de Montessorischool in Almelo en is toe aan een nieuwe uitdaging. In overleg met haar huidige school zal Kristel zo snel mogelijk op Het Zeggelt gaan beginnen. Errol zal eerst samen met Kristel de groep gaan leiden om haar in te werken en te zorgen voor een goede overdracht. Zodra dit goed is afgerond zal Errol voor drie dagen ambulant zijn als locatieleider.

Opvang tijdens de onderwijsdag van Consent

Op 15 maart vindt onze jaarlijkse onderwijsdag van Consent plaats. Het is mogelijk om die dag opvang te regelen bij Kinderdomein, ook als u geen klant bent. Uiteraard zijn daar wel kosten aan verbonden. Klik hier voor meer informatie.

Ouderhulp gevraagd

Tijdens de open dag is de ouderraad aanwezig om koffie, thee en ranja te schenken en popcorn te bakken met de aanwezige kinderen. Op alle locaties kunnen we hierbij wel wat hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om op 17 maart te komen helpen van ongeveer 9:30 tot 12:00 uur, mail dan naar ouderraad@erwinmeijerink.nl om je op te geven!

Paasontbijt

Op 29 maart is ons paasontbijt. Wij beginnen die dag om 8:00 uur en zijn om 14:00 uur vrij. Als u thee wilt maken of eieren wilt koken, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wilt u uw kind op 28 maart een beker, een bord, bestek en een eierdop meegeven?