Nieuwsbrief 12

10 maart 2023

Nieuws voor de periode
11 t/m 24 mrt 2023

Agenda

15 mrt Open dag
16 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen zijn vrij.
20 mrt Start projectweken: thema Azië
22 mrt De groep van Corinne neemt deel aan de workshop ‘De drakenklas’
27 mrt Groep 8: verkeersexamen (theorie)
29 mrt Start voetbaltoernooi (groep 7+8)
30 mrt Afsluiting projectweken
03 apr MR vergadering
04 apr Buitenlesdag
05 apr Groep 8: verkeersexamen (praktijk)
06 apr Paasfeest. De schooldag is van 8.00 tot 14.00 uur.
07 apr t/m 10 apr: Goede Vrijdag en Pasen
17 apr t/m 20 apr: afname Route8 voor groep 8
17 apr Schoolbezoek Consent
18 apr GMR vergadering
19 apr De groep van Lars voert de musical ‘Een ober van niks’ op
19 apr De groep van Marijke/ Marloes S. voert de musical ‘Kleine muizenfamilie zoekt een huis’ op
21 apr Spelletjesochtend alle groepen
24 apr t/m 05 mei: Meivakantie

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Yixuan, Sarah, Timo, Coco en Merel. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!
Opbrengst actie ten behoeve van aardbeving Turkije en Syrië
Hoe gaaf was de actie aan de Meeuwenstraat. Vol overgave hebben alle leerlingen flessen ingezameld voor giro 555. Jumbo haalt maandag alle verzamelzakken op, we zijn benieuwd naar de opbrengst.
Hoe bijzonder was de sponsorloop aan de Dr. Benthemstraat. Ontroerend om te zien hoe alle leerlingen zich een half uur lang de benen uit het lijf hebben gerend voor giro 555. Regen of geen regen, iedereen is er vol voor gegaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen.
Wij kunnen nog geen inschatting maken van de opbrengst, maar wij zijn overtuigd dat we een bizar hoog bedrag met Het Zeggelt hebben binnengehaald met deze twee geweldige acties! Zodra de opbrengst bekend is, laten we dit via Parro weten.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Tijdens de MR vergadering van maandag 13 februari stonden er een aantal belangrijke onderdelen op de agenda. Een daarvan is de formatie van de leerkrachten voor schooljaar 2023-2024. Er is gelukkig voldoende personeel, maar wel een zoektocht om alles passend te maken.
Agendapunt rekenen is aan bod gekomen. Er zijn de afgelopen periode al aanpassingen gedaan in het rekenonderwijs. De MR heeft gevraagd of rekenonderwijs de volgende vergadering als bespreekpunt terug kan komen.
Ook zijn er vier MR leden die een aflopende termijn hebben. Dit betekent dat er besproken is wie zich herkiesbaar wil stellen en wie stopt. Dit zal op een later moment uitgebreider gedeeld gaan worden, maar alvast het verzoek vanuit de MR om na te denken of zitting nemen in de MR jou als ouder wat lijkt.
En dan als vast agendapunt de Groene Schoolpleinen. De plannen zijn rond, er ligt een prachtige tekening. Nu is het zaak om te kijken welke financiële middelen zoals o.a. subsidies op korte termijn beschikbaar zijn en dan te starten. Vanuit de directie zal hier in de komende periode meer over gedeeld gaan worden.
Schaaktoernooi
Het Zeggelt heeft deelgenomen aan het Enschedese schoolschaaktoernooi. Dat sluit goed aan bij het schoolschaken, dat na de kerstvakantie weer is opgestart. Met behulp van ouders wordt er op school geschaakt en dat is een groot succes. Ook een groot succes was het schaaktoernooi. Veel leerlingen van Het Zeggelt wilden deelnemen. Door het hoge aantal aanmeldingen vanuit alle scholen konden er maar 20 leerlingen per school meedoen. We hebben een midden- en een bovenbouwteam op kunnen stellen.
Victor is eerste geworden van alle leerlingen uit groep 7, van harte gefeliciteerd!
De vier scholen met de meeste punten van de beste vier leerlingen per school mochten deelnemen aan de finale. Het Zeggelt zat hier ook bij en we zijn derde geworden.
Het was een zeer geslaagd toernooi.

Vakantierooster 2023-2024

Vakantie Periode

Herfstvakantie: maandag 23-10-2023 tot en met vrijdag 27-10-2023
Kerstvakantie: maandag 25-12-2023 tot en met vrijdag 05-01-2024
Voorjaarsvakantie: maandag 19-02-2024 tot en met vrijdag 23-02-2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29-03-2024
Pasen: maandag 01-04-2024
Meivakantie: maandag 29-04-2024 tot en met vrijdag 10-05-2024
Pinksteren: maandag 20-05-2024
Zomervakantie: maandag 22-07-2024 tot en met vrijdag 30-08-2024

Naast de vakanties zijn er nog onderwijskundige dagen. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Alle data worden aan de start van het nieuwe schooljaar in de Parro kalender gedeeld.