Nieuwsbrief 12

04 maart 2022

Nieuws voor de periode
05 t/m 18 mrt 2022

Agenda

07 mrt t/m 17 mrt: Projectweken met thema regenwoud
07 mrt De groep van Marloes/ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
08 mrt OR vergadering
09 mrt + 10 mrt: Groep 8, aanmelddagen voortgezet onderwijs
11 mrt De groep van Daphne/ Adele neemt deel aan de workshop ‘Je eigen stopmotion’
11 mrt De groep van Marit/ Esther neemt deel aan de workshop ‘(Non)verbale communicatie – lichaamstaal’
14 mrt De groep van Anke/ Engelien neemt deel aan de workshop ‘Elke muis is een held’
15 mrt Consent onderwijsdag. Leerlingen vrij!
19 mrt Open dag
21 mrt De groep van Anke/ Engelien gaat naar het concert ‘Liedjes zonder grenzen’
28 mrt Groep 8: verkeersexamen (theorie)
01 apr Groep 8: verkeersexamen (praktijk)
05 apr Buitenlesdag
07 apr OR vergadering
13 apr De groep van Adele/ Annemiek voert de musical ‘Het gouden paasei’ op
14 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
14 apr Studiemiddag. Leerlingen zijn vrij.
15 apr t/m 18 apr: Goede Vrijdag en Pasen
19 apr t/m 22 apr: afname Route8 voor groep 8
19 apr MR vergadering
22 apr Spelletjesochtend alle groepen
25 apr t/m 6 mei: Meivakantie

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Mette, Novan, Jens en Rev. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Vervolg opknapbeurt locaties

In de Voorjaarsvakantie zijn op locatie Meeuwenstraat de muren gesaust en heeft
‘de kuil’ een opfrisbeurt gehad. De opslagruimtes zijn aangepakt, zodat wij materialen nu netjes kunnen opbergen.
Ondertussen is ons oude meubilair aangekomen in Sierra Leone. Hier hebben we prachtige beelden van ontvangen die we graag met u willen delen middels deze link.

Buitenlesdag

Afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst meegedaan met de buitenlesdag. Het was een groot succes en we hebben van de leerlingen, de ouders en het team veel enthousiaste reacties ontvangen. We hebben daarom besloten om jaarlijks deel te nemen. Dit schooljaar wordt er in alle groepen een eigen invulling gekozen.

Afname NSCCT locatie Dr. Benthemstraat

De afname van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) heeft voor locatie Dr. Benthemstraat door (groeps)quarantaines even op zich laten wachten. Om deze reden hebben we dit schooljaar ervoor gekozen om geen papieren groepsafname meer te laten plaatsvinden. Daarvoor in de plaats zal de afname individueel en digitaal plaatsvinden onder begeleiding van Quinten Nijland (IB-er). Dit maakt dat we flexibeler zijn qua afnamemoment. De leerlingen van groep 6 en 7 waarvoor in november al een toestemmingsformulier is afgegeven, zullen in maart deelnemen aan de NSCCT. Mocht u hierover vragen hebben, dan mag u contact opnemen met Quinten Nijland.

Open dag

Op zaterdag 19 maart houden wij onze open dag van 10.00 tot 12.00 uur. Wij laten op die dag onze school zien aan alle belangstellenden. Omdat een school niet zonder leerlingen kan, vragen wij leerlingen op school te komen werken. Er gaat op elke locatie een onderbouwgroep, middenbouwgroep en bovenbouwgroep aan het werk.
Als u kunt en wilt, geef uw kind op! Er hangt vanaf maandag een inschrijflijst bij de centrale keuken op beide locaties. Hierop kan uw kind zijn/ haar naam schrijven. Voor elke groep, die deze ochtend aan het werk gaat, is er plaats voor tien leerlingen. Vol is vol!
De leerlingen die zich hebben opgegeven, kunnen deze ochtend meteen aan het werk. Ze horen bij binnenkomst waar ze moeten zijn.
Tijdens de open dag is de ouderraad aanwezig om koffie, thee en ranja te schenken en popcorn te bakken met de aanwezige leerlingen.

Vakantierooster 2022-2023 (om alvast te noteren)

Herfstvakantie: maandag 17-10-2022 tot en met vrijdag 21-10-2022
Kerstvakantie: maandag 26-12-2022 tot en met vrijdag 06-01-2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27-02-2023 tot en met vrijdag 03-03-2023
Goede Vrijdag: vrijdag 07-04-2023
Pasen: maandag 10-04-2023
Meivakantie: maandag 24-04-2023 tot en met vrijdag 05-05-2023
Hemelvaart: donderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023
Pinksteren: maandag 29-05-2023
Zomervakantie: maandag 24-07-2023 tot en met vrijdag 01-09-2023

Naast de vakantie zijn er nog onderwijskundige dagen. Deze zijn nog niet bekend. Alle data worden aan de start van het nieuwe schooljaar in de Parro kalender gedeeld.