Nieuwsbrief 12

5 maart 2021

Nieuws voor de periode
van 06 t/m 19 mrt

Agenda

10 mrt De groep van Daphne/ Rozemarijn neemt deel aan een online interactieve voorstelling
‘Reis je mee?’ van Tessa Kortenbach
10 mrt Ophalen oud papier
29 mrt MR vergadering
30 mrt Verkeersexamen theorie groep 8
01 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
02 apr t/m 05 apr: Goede Vrijdag en Pasen
07 apr Ophalen oud papier
09 apr Verslag mee
12 apr Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
12 mrt De groep van Wieteke/ Roel krijgt een demonstratie roofvogels van ‘Valkenvlucht’
13 apr Projectdag
19 apr t/m 22 april: afname Route 8 voor groep 8. Extra brief volgt.
26 apr Studiedag team. Leerlingen vrij.
27 apr Koningsdag. Leerlingen vrij.
30 apr Spelletjesochtend onderbouw
03 mei Meivakantie t/m 14 mei

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Noortje, Hannah, Linde, Huub, Lily, Take, Félicia, Max en Hanna. We
heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Nationale Voorleeswedstrijd

Egbert, uit de groep van Nicole/ Simone, heeft namens Het Zeggelt deelgenomen aan de Nationale
Voorleeswedstrijd. Hij heeft voorgelezen uit ‘Het sleutelkruid’ van Paul Biegel. Egbert heeft het zo
goed gedaan, dat hij door de jury tot één van de drie winnaars is gekozen. Hij gaat door naar de
regionale ronde op 6 maart. Egbert, veel succes en leesplezier gewenst!

Sneeuwchallenge Sportaal

De leerlingen van groep van Wieteke/ Roel hebben deelgenomen aan de sneeuwchallenge van
Sportaal en behoren tot de winnende groepen! De uitdaging was om een origineel sneeuwbouwsel
te maken… en dat is zeker gelukt! Een grote groep leerlingen heeft zich vol enthousiasme ingezet
om vorm te geven aan hun vogelhotel van sneeuw. Hun inzet zal door Sportaal worden beloond
met een sportpakketje, gefeliciteerd!

Gymles

De leerkrachten mochten afgelopen week (de vakdocenten deze week) de lessen weer oppakken.
We hanteren nog een aangepast rooster, zodat we de groepen in de gymzaal/ kleedruimte
gescheiden houden.

Schoolreisje onderbouw (om alvast te noteren)

De onderbouw gaat aan het eind van het schooljaar op schoolreisje. De data zijn bekend en komen
ook in de Parro agenda te staan:
dinsdag 22 juni locatie Dr. Benthemstraat
donderdag 24 juni locaties Meeuwenstraat en Floraparkstraat
Later volgt meer informatie over onder andere de bestemming en praktische zaken.

Projectweken

De projectweken kunnen helaas niet plaatsvinden, omdat de huidige maatregelen de activiteiten in
de weg staan. Tijdens projectweken komen namelijk groepen samen en worden workshops in de
school en op locaties als een museum of een theater georganiseerd onder begeleiding van externe
docenten.
Om naast de reguliere culturele lessen door de eigen leerkracht ook schoolbreed extra aandacht te
schenken aan de culturele vakken wordt op dinsdag 13 april aandacht geschonken aan de
Nationale Buitenlesdag, waarbij elke groep in de buitenlucht onder begeleiding van een kunstenaar
een les krijgt. De organisatie zorgt voor een rode draad door de workshops. Zodoende hebben we
toch een gezamenlijke ‘projectdag’.

Consent Onderwijsdag (herhaling)

De jaarlijkse Consent Onderwijsdag op maandag 22 maart is geannuleerd. Hierdoor komt de vrije
dag voor de leerlingen te vervallen en wordt het voor hen een reguliere lesdag.

Verkeersexamen groep 8

In verband met de nog geldende maatregelen wordt alleen het theoretische deel van het
verkeersexamen afgenomen. Het praktische deel komt dus te vervallen.

Paasontbijt

Het Paasontbijt gaat door op donderdag 1 april. We starten de dag om 8.00 uur en de leerlingen
zijn om 12.30 uur vrij. Het team heeft deze middag een studiemiddag. Samen met de OR kijken
we hoe we deze ochtend inhoud geven. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u verdere informatie.