Nieuwsbrief 12

6 maart 2020

Nieuws voor de periode
van 7 t/m 20 mrt

Agenda

07 mrt Open dag
11 mrt De groep van Kristel/Errol voert de musical ‘Het land van Niks’ op
11 mrt Ophalen oud papier
12 mrt De groep van Stephanie neemt deel aan de workshop ‘Licht schilderen’
13 mrt De groep van Marijke/Marloes neemt deel aan de workshop ‘Klompendans’
16 mrt Opening projectweken
18 mrt Finale tafeltennistoernooi
19 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
20 mrt De groep van Adéle/Annemiek gaat naar de muziektheather voorstelling ‘Elke muis is een held’
24 mrt De groep van Elise/Elsje Marije neemt deel aan de workshop ‘Zo trots als een …’
24 mrt De groep van Leilanie neemt deel aan de workshop ‘Whodunnit?’
26 mrt Afsluiting projectweken
30 mrt Schoolfotograaf locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
31 mrt Schoolfotograaf locatie Dr. Benthemstraat
31 mrt De groep van Daphne/Rozemarijn gaat naar de voorstelling ‘Het schilderij dat leefde’
01 mrt Voetbaltoernooi
02 apr De groep van Lars voert de musical ‘De uitnodiging’ op
02 apr Verkeersexamen theorie groep 8
03 apr Verkeersexamen praktijk groep 8
08 apr Voetbaltoernooi
08 apr Ophalen oud papier
09 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
09 apr Studiemiddag. Leerlingen vrij.
10 apr t/m 13 apr: Goede Vrijdag en Pasen
15 apr Afname Route8 voor groep 8 t/m 17 apr. Extra brief volgt.
15 apr Finale voetbaltoernooi
20 apr GMR vergadering
21 apr Groep 8 naar Ameland t/m 24 apr
23 apr OR vergadering
24 apr Spelletjesochtend alle groepen
27 apr Meivakantie t/m 8 mei

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Thieme, Elin, Cathelijne, Liefke en Shuya.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Afscheid collega

Gisteren heeft Ernsta Wijfjes intern, met de betrokkenen, afscheid genomen. Zij is ruim 33 jaar werkzaam geweest op Het Zeggelt en mag vanaf vandaag gaan genieten van haar prepensioen. Wij verliezen hiermee een betrokken en enthousiaste collega en wensen haar veel plezier met alles wat haar in de toekomst gaat brengen.

Toestemming groepsfoto schoolfotograaf

Enkele ouders hebben geen toestemming gegeven om beeldmateriaal van hun kind op het besloten deel van de website van de schoolfotograaf te plaatsen. Dit betekent dat deze leerlingen niet op de groepsfoto komen. Er is er de mogelijkheid om alsnog toestemming te geven bij de leerkracht van uw kind(eren).

Hulp gevraagd bij verkeersexamen groep 8

Op vrijdag 3 april wordt bij de 8e groepers het praktijkgedeelte van het fietsexamen afgenomen. We hebben in totaal 25 ouders nodig om het allemaal soepeltjes te laten verlopen. Ook ouders en/of grootouders van leerlingen die niet in groep 8 zitten zijn van harte welkom om te helpen. Het duurt ongeveer van 8.30 tot 10.30 uur. Wilt u zich aanmelden, schrijf dan in op de intekenlijst bij een groep van de bovenbouw of stuur een mailtje naar administratie@hetzeggelt.nl.

Paasontbijt

Op donderdag 9 april is ons paasontbijt. Wij beginnen die dag om 8.00 uur en zijn om 12.30 uur vrij. De middag heeft het team aansluitend een studiemiddag.
Dit jaar is de opzet iets anders dan voorgaande jaren. Wij vragen aan de ouders om uw kind(eren) iets mee te geven voor het ontbijt. Bij de groep komt een boodschappenlijstje te hangen waarop u aan kunt geven wat u meegeeft voor het Paasontbijt.
Wilt u uw kind op woensdag 8 april een beker, een bord, bestek en een eierdop meegeven?

Onderwijsdag en studiemiddag

Donderdag 19 maart is de onderwijsdag van Consent. Deze dag staat in het teken van talenten en vitaliteit. Donderdag 9 april heeft het team een studiemiddag over ons nieuwe leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Nieuwe norm onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs gaat volgend schooljaar volgens een nieuwe methode de leerresultaten van groep 8 op de basisschool meten. Dit wordt nu nog gemeten middels een eindtoets (bij ons Route8), maar vanaf volgend schooljaar kijkt de onderwijsinspectie naast deze toets ook naar leerlingpopulatie en streefniveaus voor rekenen, taalvaardigheid en lezen.
Om de ‘kwaliteit’ van een school te beoordelen kijkt de onderwijsinspectie echter, onder meer, ook naar de financiën, de veiligheid op school en de schooladviezen, ook wel uitstroomadviezen genoemd. Onze uitstroomadviezen zijn hoog en uit recent overheidsonderzoek blijkt dat we leerlingen correct verwijzen. Dat betekent dat leerlingen van onze school op het juiste niveau instromen op het voortgezet onderwijs en op dit niveau ook hun schoolcarrière vervolgen.
Kijken we nu alleen naar de eindtoetsgegevens, dan scoren we onder de toekomstige norm. Het artikel over het onderzoek van Pointer, dat recentelijk in het AD verscheen, ging over deze nieuwe norm. We hebben contact opgenomen met Route8 om van gedachten te wisselen over de verschillen tussen onze uitstroomadviezen en de resultaten uit de eindtoets. Daarnaast hebben we een aantal analyses uitgevoerd die ons helpen inzicht in deze verschillen te verkrijgen.
We zijn van mening dat onderwijskwaliteit door meer bepaald wordt dan alleen de cognitieve resultaten van een momentopname in groep 8 en hebben het volste vertrouwen in het onderwijs dat wij onze leerlingen geven.