Nieuwsbrief 12

08 maart 2019

Nieuws voor de periode
van 09 t/m 22 mrt

Agenda

09 mrt Open dag
11 mrt Opening projectweken
12 mrt MR vergadering
13 mrt Schoolfotograaf (groep 8 en team)
13 mrt Ophalen oud papier
15 mrt Staking. De school is gesloten.
18 mrt Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
20 mrt Finale tafeltennistoernooi
21 mrt Afsluiting projectweken
25 mrt GMR vergadering
27 mrt Voetbaltoernooi
01 apr Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
03 apr Verkeersexamen theorie groep 8
03 apr Voetbaltoernooi
05 apr Verkeersexamen praktijk groep 8
09 apr Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
10 apr Voetbaltoernooi
10 apr Ophalen oud papier
15 apr Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
16 apr t/m 18 apr: Afname Route 8 voor groep 8
18 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 14.00 uur vrij.
19 apr Studiedag. Leerlingen vrij!
22 apr Meivakantie t/m 03 mei

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Fem, Soof, Kick, Abe, Emily, Roan en Rodi.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Hulp gevraagd bij verkeersexamen groep 8

Heeft u zich al opgegeven om onze achtste groepers veilig op weg te helpen?
Op vrijdag 5 april wordt het praktijkgedeelte van het verkeersexamen groep 8 afgenomen. We hebben in totaal circa 25 ouders nodig om het allemaal goed te laten verlopen. Het totale praktijkexamen duurt ongeveer van 8.15 uur tot 10.30 uur. Wilt u zich aanmelden als hulpouder, dan kunt u uw naam zetten op de intekenlijst bij de groep van uw kind of een mailtje sturen naar e.wijfjes@hetzeggelt.nl. Vermeld daarin uw naam, de naam van uw kind én de groep waarin uw kind zit en uw emailadres.

Schoolzone

Een aantal jaren geleden is de gemeente begonnen met simpele maatregelen te nemen om de weggebruiker er op te wijzen dat een schoolomgeving wordt genaderd. Waaronder de actie om op de wegen rondom de scholen het woord ‘schoolzone’ aan te brengen. Het doel is de bestuurder extra alert te maken op het onvoorspelbare gedrag van kinderen.
Sinds woensdag is ook op de wegen Meeuwenstraat en Stroinksbleekweg de ‘schoolzone’ markering aangebracht. We zijn heel blij dat we, na diverse mailtjes met de gemeente Enschede, ook hier deze markeringen hebben gekregen. Vraag aan bestuurders om rustiger te rijden en goed op te letten bij deze verkeersveilige schoolzones.

Opvang tijdens de stakingsdag 15 maart

Op 15 maart is de school gesloten. Het is mogelijk om die dag opvang te regelen bij Kinderdomein, ook als u geen klant bent. Uiteraard zijn daar dan wel kosten aan verbonden. Heeft u interesse, maar gaat uw kind nog niet naar de BSO? Bel dan 0900-5101520.

Speeltoestel

Deze week worden er aan de Meeuwenstraat diverse speeltoestellen geplaatst. De toestellen zijn afkomstig van het schoolplein van een andere school. Een vakkundig bedrijf plaatst de toestellen en zorgt voor een veilige ondergrond. We zijn erg blij met de toestellen en hopen dat de leerlingen er veel speelplezier op zullen beleven.