Nieuwsbrief 11

16 februari 2018

Nieuws voor de periode

van 17 feb t/m 09 mrt

 

Agenda

19 feb   Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat

19 feb   Start 10 minuten gesprekken

19 feb   GMR vergadering

19 feb   Schoolfotograaf Dr. Benthemstraat

20 feb   Schoolfotograaf Meeuwenstraat

21 feb   Schoolfotograaf Floraparkstraat en Meeuwenstraat (uitloop)

23 feb   De groep van Esther gaat naar het Rijksmuseum voor een workshop Kunstkick

26 feb   Voorjaarsvakantie t/m 02 maart

05 mrt  Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat

07 mrt  Tafeltennistoernooi

14 mrt  Tafeltennistoernooi

14 mrt  Ophalen oud papier

15 mrt  Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!

17 mrt  Open dag

19 mrt  Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat

20 mrt  De groep van Karin/Simone voert de musical: ‘Pudding Tarzan’ op

29 mrt  Paasontbijt, start om 8:00 uur, om 14:00 uur zijn de leerlingen vrij

30 mrt  Goede vrijdag, vrije dag

02 apr  Tweede paasdag, vrije dag

                        

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Faya, Evita, Hannah, Petijn, Jimme en Finn.

We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

 

Open dag

Op zaterdag 17 maart houden wij onze open dag van 10.00 tot 12.00 uur. Wij laten op die dag onze school zien aan alle belangstellenden. Omdat een school niet zonder leerlingen kan, vragen wij leerlingen op school te komen werken. Er gaan onderbouwgroepen, middenbouwgroepen en bovenbouwgroepen aan het werk. Alle drie locaties zijn open.

Dus als u kunt en wilt, geef uw kind op! Er hangt een inschrijflijst bij de directiekamer op elke locatie. Hierop kunt u de naam van uw zoon/dochter schrijven. Voor elke groep, die deze ochtend aan het werk gaat, is er plaats voor tien leerlingen. Vol is vol!

De leerlingen die zich hebben opgegeven, kunnen deze ochtend meteen aan het werk. Ze horen bij binnenkomst waar ze moeten zijn. Er volgt geen aparte brief!

 

Nieuwbouw aan de Meeuwenstraat (ingezonden stuk)

Hierbij willen we u informeren over de werkzaamheden van de nieuwbouw in het gebied gelegen tussen de Hulsmaatstraat, Meeuwenstraat en Dr. Van Damstraat. Begin december is het bestemmingsplan voor de bouw van de 26 woningen in werking getreden. Naast de bouw van de 26 eengezinswoningen zal Speeltuin Mekkelholt een kwartslag worden gedraaid, waardoor deze een betere zichtlocatie en betere ontsluiting krijgt door haar ligging aan het Fazantplein.

Per januari 2018 is de uitvoering gestart. Het clubgebouw en enkele kleine toestellen, gelegen achter het clubgebouw, zullen gedurende de bouw gewoon bereikbaar blijven.

Wanneer het terrein vrij is van obstakels zal het bouwrijp gemaakt worden, waarna de aannemers Goossen Te Pas Bouw en MorgenWonen in de eerste week van februari starten met de bouw. De verwachting is dat de werkzaamheden kort na de bouwvak van 2018 gereed zullen zijn. De nieuwe speeltuin aan het Fazantplein zal medio april weer in gebruik genomen kunnen worden.

Meer informatie vindt u aan het prikbord bij de hoofdingang.