Nieuwsbrief 11 mei: start school

11 mei 2020

Beste ouders,

Wij zijn vandaag goed gestart en zijn blij dat de school weer gevuld is met geroezemoes, gelach en gezelligheid. Morgen is de andere helft van de groepen aan de beurt. Hopelijk ervaren zij ook een goede start.

Thuisleren
De leerlingen krijgen nu twee dagen fysiek onderwijs op school en krijgen de lesjes aangeboden door de leerkracht. Wij vinden het fijn dat we dit weer op kunnen pakken. Daarnaast houden we het thuisleren in stand. Iedereen kan hierdoor op de schooldagen dat zij thuis zijn ook goed aan het werk blijven. Nu er onderwijs op school gegeven wordt, zal de weektaak er in een iets afgeslankte vorm uit gaan zien.
Enkele leerlingen maken gebruik van een school-device. Deze mogen zij de komende weken thuis blijven gebruiken voor het thuisleren.

Verjaardag vieren
Feestjes horen natuurlijk gevierd te worden. Dit zal in aangepaste vorm plaatsvinden en alleen in de eigen groep. Dus een rondgang door de school wordt vervangen door een alternatief in de groep.
Wij mogen eten en drinken niet met elkaar delen, daarom moeten wij het trakteren helaas achterwege laten.

Luizencontrole
Normaal vindt er na de meivakantie op school een luizencontrole plaats door hulpouders. Een vriendelijk verzoek aan alle gezinnen om deze keer zelf uw kind(eren) hierop te controleren.

Hemelvaartsweekend
Denkt u eraan dat de scholen volgende week donderdag en vrijdag gesloten zijn in verband met het Hemelvaartsweekend? De leerlingen zijn dus vrij.

Geannuleerde activiteit
Er staat nog één activiteit in de jaarplanning, onze jaarlijkse Vrijmarkt. Door de aangepaste maatregelen ten aanzien van evenementen kan deze activiteit geen doorgang vinden. We hopen dat al onze activiteiten volgend schooljaar wel weer gaan plaatsvinden.

Gym
Gymlessen mogen momenteel alleen buiten gegeven worden. Aangezien wij de schoolpleinen al voor ons onderwijs inzetten (lesaanbod en pauzes per groep) is het niet mogelijk om de gymlessen in te plannen. Zodra gymles in de gymzalen weer is toegestaan zullen de gymlessen meteen weer van start gaan. Dit besluit wordt stedelijk genomen.

Laatste aandachtspunten
We zien dat vandaag het brengen en halen goed is verlopen. De leerlingen weten precies waar de fiets geplaatst kan worden en via welke ingang zij naar binnen kunnen. Fijn dat dit thuis al zo goed voorbereid is. Om dit zo voort te zetten hebben wij nog drie kleine aandachtspunten:

– Wij verwachten dat de leerlingen enkel op school komen (en daarmee ook op het schoolplein) op hun ingeroosterde schooldagen. Zo kunnen wij de groepen goed van elkaar gescheiden houden conform de landelijke maatregelen.
– Het brengen en halen wordt maximaal door één ouder per gezin gedaan.
– Alleen de ouders van de onderbouwen mogen het schoolplein op en lopen via de looproutes mee tot aan het breng- en haalvak.

Bereikbaarheid
De komende weken is ons ambulant personeel ook zoveel mogelijk thuis aan het werk.
U kunt ons het best bereiken via de mail:

Directie
Babette Hummel (hetzeggelt@consentscholen.nl)
Rozemarijn Zilkens (r.zilkens@hetzeggelt.nl)
Errol Herder (e.herder@hetzeggelt.nl)

Onderwijskundig begeleiders
Quinten Nijland (IB@hetzeggelt.nl)
Nienke Stoker (n.stoker@hetzeggelt.nl)
Mirte Lambeck (m.lambeck@hetzeggelt.nl)

We wensen iedereen een fijne week toe!

Met vriendelijke groet,

Directie Het Zeggelt