Nieuwsbrief 11

17 februari 2023

Nieuws voor de periode
18 feb t/m 10 mrt 2023

Agenda

20 feb Verslag mee
21 feb Start 10-minutengesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken
groep 6 en 7
21 feb Start definitief advies VO groep 8
21 feb GMR vergadering
22 feb De groep van Ellen/ Mirte neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
22 feb De groep van Marloes S./ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
22 feb Schaaktoernooi groep 6 t/m 8
24 feb Spelletjesochtend onderbouw
27 feb Voorjaarsvakantie t/m 3 maart
06 mrt Vervolg 10-minutengesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken
groep 6 en 7
07 mrt De groep van Ellen/ Mirte gaat naar de voorstelling ‘Tuimel & Bounce’
07 mrt De groep van Marloes S./ Marijke gaat naar de voorstelling ‘Tuimel & Bounce’
15 mrt Open dag
16 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen zijn vrij.
20 mrt Start projectweken
22 mrt De groep van Corinne neemt deel aan de workshop ‘De drakenklas’
29 mrt Start voetbaltoernooi (groep 7+8)
30 mrt Afsluiting projectweken

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Loïs en Jules. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Voorleeskampioen

Julia (uit de groep van Ruben) en Zwier (uit de groep van Stephanie) hebben Het Zeggelt vertegenwoordigd bij de stedelijke ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze hebben het erg goed gedaan, complimenten Julia en Zwier!
Julia heeft het zo goed gedaan, dat zij door de jury tot één van de drie winnaars is gekozen. Zij gaat door naar de regionale ronde. Julia, veel succes en leesplezier gewenst!

Nieuws uit de leerlingraden

In de leerlingraden is op beide locaties aandacht besteed aan de plannen rondom de vergroening van de schoolpleinen. De leerlingen denken hierover praktisch mee vanuit de wensen die in hun groepen leven.
Op de locatie aan de Dr. Benthemstraat is tevens alvast nagedacht over de besteding van de groepsbudgetten. Daarvoor doen enkele leerlingen onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen.

Spelletjesochtend

Vrijdag 24 februari is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Open dag

Op woensdag 15 maart houden wij onze open dag van 9.00 tot 11.30 uur. Dit jaar hebben we gekozen voor een reguliere werkdag. Deze dag zijn belangstellenden welkom ter oriëntatie, maar ook u bent van harte welkom voor een gezellige ochtend op de school van uw kind(eren). Tijdens de open dag is de ouderraad aanwezig om ervaringen te kunnen delen.

Projectweken

De projectweek over het thema is Azië start op maandagochtend 20 maart met een muzikale en spirituele reis door Azië uitgevoerd door PaulPercussie.
Er worden in de projectweek workshopochtenden georganiseerd, hiervoor heeft u in Parro een oproep ontvangen. Deze zijn op woensdag 22 maart op de locatie Meeuwenstraat en op vrijdag 24 maart op de locatie Dr. Benthemstraat.
De projectweken worden afgesloten met een Pasar Malam op donderdag 30 maart. Deze afsluiting vindt aansluitend na schooltijd tot 16.00 uur plaats op de schoolpleinen. U bent dan van harte welkom om de kunstwerken en optredens van leerlingen te bewonderen en een hapje te nuttigen.