Nieuwsbrief 11

11 februari 2022

Nieuws voor de periode
12 feb t/m 4 mrt 2022

Agenda

14 feb Verslag uit
14 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoek-gesprekken
groep 6 en 7
14 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
14 feb GMR vergadering
18 feb Spelletjesochtend onderbouw
21 feb t/m 25 feb: Voorjaarsvakantie
28 feb Studiedag team. Leerlingen vrij!
02 mrt De groep van Adele/ Annemiek gaat naar de voorstelling ‘Pakketje met’
02 mrt De groep van Marit/ Esther neemt deel aan de workshop ‘(Non)verbale communicatie – lichaamstaal’
07 mrt De groep van Marloes/ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
07 mrt t/m 17 mrt: Projectweken met thema regenwoud
08 mrt OR vergadering
09 mrt + 10 mrt: Groep 8, aanmelddagen voortgezet onderwijs
11 mrt De groep van Daphne/ Adele neemt deel aan de workshop ‘Je eigen stopmotion’
11 mrt De groep van Marit/ Esther neemt deel aan de workshop ‘(Non)verbale communicatie – lichaamstaal’
14 mrt De groep van Anke/ Engelien neemt deel aan de workshop ‘Elke muis is een held’
15 mrt Consent onderwijsdag. Leerlingen vrij!
21 mrt De groep van Anke/ Engelien gaat naar het concert ‘Liedjes zonder grenzen’

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Jayce en David. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Verslag

Aanstaande maandag ontvangen de leerlingen hun verslag.
Het kan zijn dat uw kind bij het uitgaan van het verslag niet alle toetsen heeft gemaakt. In het verslag zijn de ontbrekende toetsgegevens niet ingevuld, het vakje is grijs. De resterende toetsresultaten worden later naar ouders gecommuniceerd en als het van belang is om deze nog te bespreken, wordt een gesprek met u gepland.

Definitief schooladvies groep 8

In de week van 14 t/m 18 februari vinden de gesprekken plaats. Tijdens dit gesprek zal het schooladvies voor het voortgezet onderwijs worden besproken. De eindtoets Route 8 wordt pas in april afgenomen en is dus geen onderdeel van het schooladvies. De gesprekken vinden helaas digitaal plaats. U en uw kind hebben van de leerkracht in Parro een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven, waarna via de mail een link wordt gestuurd voor het definitief adviesgesprek.

Voortgangsgesprekken

In de week van 14 t/m 18 februari vinden de gesprekken plaats. De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen in Parro. De gesprekken worden online ingepland, u ontvangt hiervoor een link van de desbetreffende leerkracht.
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan ervan uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Driehoek-gesprekken groep 6 en 7
Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij driehoek-gesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen uit de groepen 6 en 7 bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?

Spelletjesochtend onderbouw

Vrijdag 18 februari is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Projectweken

De projectweken zijn dit jaar van maandag 7 t/m donderdag 17 maart en het thema is Regenwoud. Volgende week vrijdag volgt een brief met meer informatie over de activiteiten in deze weken. Houd in elk geval donderdagmiddag 17 maart vrij in de agenda, want dan worden de projectweken afgesloten. Afhankelijk van de coronamaatregelen die komende week bekend worden gemaakt, zullen ouders fysiek dan wel online worden uitgenodigd om de presentaties van de leerlingen te bekijken.