Nieuwsbrief 11

12 februari 2021

Nieuws voor de periode
van 13 feb t/m 5 mrt

Agenda

15 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
16 feb OR vergadering
19 feb Spelletjesochtend onderbouw
22 feb Voorjaarsvakantie t/m 26 februari
10 mrt Ophalen oud papier
11 mrt OR vergadering
29 mrt MR vergadering
30 mrt Verkeersexamen theorie groep 8
01 apr Paasontbijt, start om 8.00 uur. Leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
02 apr t/m 05 apr: Goede Vrijdag en Pasen
07 apr Ophalen oud papier
09 apr Verslag mee
12 apr Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
19 apr t/m 22 april: afname Route 8 voor groep 8. Extra brief volgt.
26 apr Studiedag team. Leerlingen vrij.
27 apr Koningsdag. Leerlingen vrij.
30 apr Spelletjesochtend onderbouw
03 mei Meivakantie t/m 14 mei

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Floor, Scott, Lola, Ömer, Lise, Tijn, Charlie, Morris, Vito, Lidewij, Jocelyn, Teo en Nikki. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Heropening 9 februari

Wat fijn dat wij de leerlingen weer op school konden ontvangen. Wat een prachtig gezicht hoe velen met aangepast vervoer (een sleetje) naar school zijn gebracht. Bij deze willen we alle ouders bedanken voor hun hulp afgelopen maandag om de paden naar de ingangen sneeuwvrij te maken.
Omdat we blij zijn dat de school weer open is, hebben alle leerlingen een nieuwe gymtas gekregen. Vanaf volgende week mag de eigen leerkracht gymles geven en kan de gymtas in gebruik worden genomen. Het gymrooster is iets aangepast, zodat er voldoende tijd is om gescheiden van elkaar om te kleden in de kleedruimte.

Aanpassing jaarplanning

In bovenstaande agenda vindt u de activiteiten die tot nu toe zeker doorgaan. Alle aanpassingen worden ook opgenomen in de agenda van Parro.

Definitief schooladvies groep 8

Tijdens dit gesprek zal het schooladvies voor het voortgezet onderwijs worden besproken. De eindtoets Route 8 wordt pas in april afgenomen en is dus geen onderdeel van het schooladvies. De gesprekken vinden helaas digitaal plaats. U en uw kind ontvangt van de leerkracht in Parro een uitnodiging om u in te schrijven, waarna via de mail een link wordt gestuurd voor het definitief adviesgesprek.

Voorbereidingen voorgezet onderwijs voor groep 8 (herhaling)

Door de alsmaar wijzigende lockdownmaatregelen zijn de ‘open dagen’ op het voortgezet onderwijs vooruitgeschoven. Hoe de diverse locaties van het voortgezet onderwijs hiermee omgaan is verschillend en tevens sterk aan verandering onderhevig. Momenteel zijn er begin maart ‘open dagen’ gepland en er zijn ook online mogelijkheden om een indruk van de school te krijgen. Wij verzoeken u om de websites van het voortgezet onderwijs in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen (www.montessoricollegetwente.nl en www.vo-enschede.nl).
De aanmelddagen van het voortgezet onderwijs blijven onveranderd staan op 10 en 11 maart.

Spelletjesochtend onderbouw

Vrijdag 19 februari is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Consent Onderwijsdag

De jaarlijkse Consent Onderwijsdag op maandag 22 maart is geannuleerd. Hierdoor komt de vrije dag voor de leerlingen te vervallen en wordt het voor hen een reguliere lesdag.

Afname toetsen

Het afgelopen halfjaar hebben wij de leerlingen en hun ontwikkelingslijn goed kunnen volgen. Door de lockdown is er een periode anders gewerkt, waardoor we minder op de individuele leerlijn ons onderwijsaanbod hebben kunnen inrichten. De komende periode wordt er weer volop ingezet op deze leerlijn, zodat wij de ontwikkelingsgroei per leerling kunnen zien. Aanvullend kan er met maatwerk getoetst worden om nog extra gegevens te krijgen. In mei vindt in alle groepen de volgende toetsafname plaats.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Tijdens de afgelopen MR vergadering hebben we een aantal punten samen digitaal kunnen bespreken. Zo hebben we teruggeblikt op de sluiting van school vlak voor de kerstvakantie, hoe is dit voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders geweest en welke zaken zouden nu nog verbeterd kunnen worden. Daarbij werd aangegeven dat deze lockdown beter is verlopen. Het groener maken van de schoolpleinen is ook besproken. Er moet op korte termijn een keus gemaakt worden hoe de gelden voor dit project besteed moeten worden.