Nieuwsbrief 11

14 februari 2020

Nieuws voor de periode
van 15 feb t/m 6 mrt

Agenda

17 feb Voorjaarsvakantie t/m 21 februari
24 feb Verslag mee
24 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
24 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
27 feb OR vergadering
04 mrt De groep van Ellen / Corinne neemt deel aan de workshop ‘Klassiek concert voor kleuters’
04 mrt Voorrondes tafeltennistoernooi
06 mrt De groep van Esther neemt deel aan de workshop ‘Dans zonder landgrenzen’
07 mrt Open dag
11 mrt De groep van Kristel / Errol voert de musical ‘Het land van Niks’ op
11 mrt Ophalen oud papier
12 mrt De groep van Stephanie neemt deel aan de workshop ‘Licht schilderen’
13 mrt De groep van Marijke / Marloes neemt deel aan de workshop ‘Klompendans’
16 mrt Opening projectweken
18 mrt Finale tafeltennistoernooi
19 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
20 mrt De groep van Adéle / Annemiek gaat naar de muziektheater voorstelling ‘Elke muis is een held’
24 mrt De groep van Elise / Elsje Marije neemt deel aan de workshop ‘Zo trots als een …’
24 mrt De groep van Leilanie neemt deel aan de workshop ‘Whodunnit?’
26 mrt Afsluiting projectweken
30 mrt Schoolfotograaf locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
31 mrt Schoolfotograaf locatie Dr. Benthemstraat
31 mrt De groep van Daphne / Rozemarijn gaat naar de voorstelling ‘Het schilderij dat leefde’

Open dag

Op zaterdag 7 maart houden wij onze open dag van 10.00 tot 12.00 uur. Wij laten op die dag onze school zien aan alle belangstellenden. Omdat een school niet zonder leerlingen kan, vragen wij leerlingen op school te komen werken. Er gaan onderbouwgroepen, middenbouwgroepen en bovenbouwgroepen aan het werk. Alle drie locaties zijn open.
Dus als u kunt en wilt, geef uw kind op! Er hangt een inschrijflijst bij de centrale keuken op elke locatie. Hierop kunt u de naam van uw zoon/dochter schrijven. Voor elke groep, die deze ochtend aan het werk gaat, is er plaats voor tien leerlingen. Vol is vol!
De leerlingen die zich hebben opgegeven, kunnen deze ochtend meteen aan het werk. Ze horen bij binnenkomst waar ze moeten zijn.
Ouderhulp gevraagd
Tijdens de open dag is de ouderraad aanwezig om koffie, thee en ranja te schenken en popcorn te bakken met de aanwezige leerlingen. Op alle locaties kunnen we hierbij wel wat hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om te komen helpen van ongeveer 9:30 tot 12:00 uur, mail dan naar ouderraad@hetzeggelt.nl om je op te geven!

Projectweken

Ook dit jaar besteden wij uitgebreid aandacht aan kunst en cultuur. De projectweken gaan deze keer over het regenwoud en het behoud hiervan, naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen jaar. Dit heeft veel leerlingen aangegrepen. Op maandag 16 maart openen we met een interactieve dans, verzorgd door Marjolein Weissink. In de projectweken volgen de leerlingen verschillende workshops en werken ze vooral in de groep aan onderwerpen omtrent het regenwoud. Tijdens deze weken kunnen leerlingen verschillende acties opstarten om een stukje regenwoud te beschermen. We sluiten de projectweken gezamenlijk met ouders en leerlingen af met een braderie, direct na schooltijd op donderdag 26 maart. Meer informatie volgt na de vakantie.

Innovaties op Het Zeggelt

Graag geven wij u informatie over de lopende inhoudelijke ontwikkelingen waar het team aan werkt.
ParnasSys
Momenteel wordt het leerlingvolgsysteem ParnasSys ingericht. Daarnaast zijn we bezig alle gegevens van de leerlingen en ouders compleet te krijgen in het administratieve deel van dit programma. Binnenkort delen wij aan elk gezin een overzicht (leerlingkaart) uit om te controleren of al uw gegevens nog up to date zijn. Zodra we alle gegevens volledig in het systeem hebben staan, volgt de volgende stap: het uitnodigen van de ouders en het openzetten van Parro.
Parro
Parro is een communicatiesysteem, gekoppeld aan ParnasSys, waarmee wij in de toekomst gaan communiceren met onze ouders. Wij nemen u hier stap voor stap in mee. Wat kunt u verwachten? Wij streven ernaar om de nieuwsbrieven, de groepsgerelateerde brieven, de extra mededelingen, het inschrijven voor de voortgangsgesprekken, een agenda voor activiteiten en de hulpvraag voor activiteiten middels Parro te regelen. Voor inhoudelijke gesprekken blijven we uiteraard persoonlijk in contact gaan. Later meer hierover.
(Meer)begaafdheid
Na een teamscholing vorig schooljaar staat dit onderwerp ook dit schooljaar op de agenda. Op een montessorischool bieden wij, binnen bepaalde kaders, aan elke leerling onderwijsaanbod op maat. Dit geldt zowel voor leerlingen met meer ondersteuningsbehoeften voor extra oefening als voor extra uitdaging. Door de scholing heeft het team vooral meer praktische handvatten ontvangen om direct in de groep in te zetten. Handvatten die voor de hele groep goed werken, maar vooral extra verdieping geven aan de leerlingen die meer uitdaging aankunnen.
ICT
Op alle locaties zijn de oude digiborden vervangen voor TV schermen of touchscreens. Elke groep heeft naast de vaste leerlingcomputers nu ook enkele tablets en/of Chromebooks in gebruik. Deze devices bieden ondersteuning bij het onderwijsaanbod en de leerlingen leren vaardigheden passend bij deze tijd (21e-eeuwse vaardigheden).