Nieuwsbrief 11

15 februari 2019

Nieuws voor de periode
van 16 feb t/m 08 mrt

Agenda

18 feb Voorjaarsvakantie t/m 22 februari
28 feb Afname NSCCT groep 6, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
04 mrt Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
06 mrt Tafeltennistoernooi
07 mrt Schoolfotograaf (groepen en individueel)
07 mrt Start Sportimpuls bovenbouw locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
09 mrt Open dag
11 mrt Opening projectweken
13 mrt Schoolfotograaf (groep 8 en team)
13 mrt Ophalen oud papier
15 mrt Staking. De school is gesloten.
18 mrt Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
20 mrt Finale tafeltennistoernooi
21 mrt Afsluiting projectweken

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Roemer, Jesse en Bosse.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Schoolfotograaf

Donderdag 7 maart zet de schoolfotograaf alle leerlingen individueel op de foto en worden de groepsfoto’s gemaakt. Woensdag 13 maart worden om 13.00 uur alle achtste-groepers samen met het team op de foto gezet.
Dit jaar blijft er de mogelijkheid dat broertjes en zusjes samen op de foto gaan, alleen ligt deze organisatie bij Foto Koch. Zij bieden donderdag 7 maart na schooltijd de mogelijkheid om op de locaties Dr. Benthemstraat en Meeuwenstraat deze foto’s te maken. U kunt zich inschrijven via een inschrijflijst. Deze komt na de vakantie op beide locaties bij de centrale keuken te hangen.

Toestemming groepsfoto schoolfotograaf

Begin dit schooljaar hebben enkele ouders geen toestemming gegeven om beeldmateriaal van hun kind op het besloten deel van de website van de schoolfotograaf te plaatsen. Dit betekent dat deze leerlingen niet op de groepsfoto komen. Na de vakantie is er de mogelijkheid om alsnog toestemming te geven bij de leerkracht van uw kind(eren).

Zorg-enquête

Na de voorjaarsvakantie ontvangt u, ouder/verzorger, via de mail één uitnodiging per gezin om onze ‘Zorg-enquête: leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op Het Zeggelt’ in te vullen. Met behulp van deze enquête willen wij in beeld brengen hoe u onze ondersteuningsstructuur ervaart en ontvangen wij graag feedback. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze enquête wilt invullen voor 11 maart 2019.

Open dag

Op zaterdag 9 maart houden wij onze open dag van 10.00 tot 12.00 uur. Wij laten op die dag onze school zien aan alle belangstellenden. Omdat een school niet zonder leerlingen kan, vragen wij leerlingen op school te komen werken. Er gaan onderbouwgroepen, middenbouwgroepen en bovenbouwgroepen aan het werk. Alle drie locaties zijn open.

Dus als u kunt en wilt, geef uw kind op! Er hangt een inschrijflijst bij de centrale keuken op elke locatie. Hierop kunt u de naam van uw zoon/dochter schrijven. Voor elke groep, die deze ochtend aan het werk gaat, is er plaats voor tien leerlingen. Vol is vol!
De leerlingen die zich hebben opgegeven, kunnen deze ochtend meteen aan het werk. Ze horen bij binnenkomst waar ze moeten zijn.

Ouderhulp gevraagd
Tijdens de open dag is de ouderraad aanwezig om koffie, thee en ranja te schenken en popcorn te bakken met de aanwezige leerlingen. Op alle locaties kunnen we hierbij wel wat hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om te komen helpen van ongeveer 9:30 tot 12:00 uur, mail dan naar ouderraad@hetzeggelt.nl om je op te geven!

Nieuws uit de MR

Op 28 januari heeft de MR weer vergaderd. Omdat er in december geen ouders waren die zich kandidaat hebben gesteld voor de MR, is de samenstelling van de oudergeleding van de MR niet veranderd. Bij de personeelsgeleding (de leerkrachten in de MR) zijn er wel enkele veranderingen: Marit vervangt Anke tijdens haar ziekteverlof en Marleen R. vervangt Janneke tijdens haar zwangerschapsverlof.
De rolverdeling binnen de MR is wat veranderd: Wenda Hans is gekozen tot secretaris en Maartje Bezoen wordt voorzitter. Marleen S. is nu penningmeester.
Tijdens de vergadering zijn daarnaast de volgende onderwerpen besproken:
• De MR is deze vergadering door de directie meegenomen in de ontwikkelingen die er zijn in de
tussenbouw aan de Dr. Benthemstraat.
• Daarnaast heeft het team de MR gevraagd mee te denken over hoe zij in het vervolg de schoolfotograaf wil
inzetten op school. Met als doel dat het voor leerkrachten, leerlingen en ouders mooie foto’s
oplevert en het ook nog te organiseren is.
De volgende MR vergadering is op dinsdag 12 maart. Als u de vergadering een keer wilt bijwonen bent u van harte welkom. Dan graag even mailen naar mr@hetzeggelt.nl