Nieuwsbrief 10

02 februari 2018

Nieuws voor de periode

van 03 feb t/m 16 feb

 

Agenda

05 feb  Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat

05 feb  OR vergadering

08 feb  De groep van Corinne, Engelien en Marloes krijgt op school een voorstelling ‘Fien is bang’

13 feb  Schoolbezoek College van Bestuur van Consent

14 feb  Ophalen oud papier

16 feb  Verslag mee

19 feb  Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat

19 feb  Start 10 minuten gesprekken

19 feb  GMR vergadering

19 feb  Schoolfotograaf Dr. Benthemstraat

20 feb  Schoolfotograaf Meeuwenstraat

21 feb  Schoolfotograaf Floraparkstraat en Meeuwenstraat (uitloop)

23 feb  De groep van Esther gaat naar het Rijksmuseum voor een workshop Kunstkick

26 feb  Voorjaarsvakantie t/m 02 maart

15 mrt  Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!

17 mrt  Open dag

 

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Isis.

We heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier op Het Zeggelt!

 

Benoeming nieuwe locatieleiders

Wij zijn blij te kunnen melden dat wij voor de Dr. Benthemstraat en de Meeuwenstraat intern een nieuwe locatieleider hebben gevonden.

Errol Herder is voor drie dagen benoemd aan de Dr. Benthemstraat. Twee dagen blijft hij zijn groep aan de Floraparkstraat leiden. Rozemarijn Zilkens is voor drie dagen benoemd aan de Meeuwenstraat. Voordat Errol en Rozemarijn deze functie in gaan vullen, wordt eerst de bezetting in de groep geregeld. Errol en Rozemarijn nemen, na invulling van de bezetting in de groep, de begeleiding op zich voor een goede overdracht. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden.

 

Schooladvies groep 8

De schooladvies gesprekken voor de leerlingen uit groep 8 en hun ouders worden toch in de week van 19 t/m 23 februari gepland. U ontvangt daarom geen aparte uitnodiging. U kunt zich inschrijven op de lijst bij het lokaal.

 

Van de Ouderraad: ouderbijdrage schoolfonds

Er heeft een administratieve opschoonactie plaatsgevonden. Dit maakt dat de volgende incasso’s pas vanaf februari plaats vinden.

De komende vijf maanden worden automatische incasso’s gedraaid. Dit geldt voor de ouders die een incassomachtiging van vijf termijnen hebben afgegeven. Eind februari wordt ook de automatische incasso gedraaid van de eventuele extra bijdragen. Leerlingen die dit jaar gestart zijn, waarvan ouders een eenmalige machtiging hebben afgegeven, worden hierin meegenomen. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u Yvo bereiken via ouderraad@erwinmeijerink.nl.

 

Ouders gevraagd

Voor de locatie Dr. Benthemstraat zijn wij op zoek naar één of meerdere ouders die willen helpen met het organiseren èn het helpen afnemen van het praktijk-verkeersexamen groep 8. De afname vindt plaats op vrijdagochtend 6 april vanaf 8.30 uur. Gestart wordt op locaties Dr. Benthemstraat en Meeuwenstraat. Ouders die deze ochtend op een post willen zitten, kunnen na de voorjaarsvakantie intekenen op een aanmeldingslijst, deze komt op het prikbord naast de lokalen te hangen.

U mag zich ook opgeven via e.wijfjes@erwinmeijerink.nl.

 

Nieuws uit de MR

Voor de MR zijn er eind december verkiezingen geweest, omdat van drie leden van de oudergeleding de termijn eindigde. Twee leden waren herkiesbaar, één niet. Tijdens de verkiezing waren er vier kandidaten voor drie plekken in de MR. Madelon Klippel en Ingrid Klaassen zijn herkozen. Wenda Hans is het nieuw gekozen lid in de MR.

De MR heeft op 30 januari afscheid genomen van Peter-Paul Verbeek als voorzitter van de MR, hij heeft vele jaren zitting gehad in de MR van Het Zeggelt en is lange tijd voorzitter geweest. Hij deed dat met veel tact, betrokkenheid en humor.

Daarvoor ook via deze weg: heel veel dank, Peter-Paul!

30 Januari is de eerste vergadering geweest met de nieuwe samenstelling van de MR.

De oudergeleding bestaat nu uit Madelon Klippel, ook gekozen als nieuwe voorzitter; Jeroen Grijsen, secretaris; Maartje Bezoen, Wenda Hans en Ingrid Klaassen.

Vanuit het onderwijsteam zijn nu Anke van Gils, Ernsta Wijfjes, Errol Herder, Marloes Arends en Rozemarijn Zilkens vertegenwoordigd in de MR.

We hopen ook met deze MR weer goed mee te gaan denken en een steentje bij te dragen aan deze mooie school en het onderwijs aan alle kinderen van het Zeggelt.

De vergaderdata van de MR vindt u in de agenda van de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn grotendeels openbaar. Ouders zijn welkom om onderwerpen aan te dragen, door één van de leden van de MR te benaderen of een email te sturen aan mr@erwinmeijerink.nl