Nieuwsbrief 10

3 januari 2023

Nieuws voor de periode
4 t/m 17 feb 2023

Agenda

08 feb De groep van Leilanie/ Brendan gaat naar het technieklab van Tetem
08 feb Studiedag team. Leerlingen zijn vrij.
09 feb De groep van Elianne/ Melanie gaat naar het technieklab van Tetem
09 feb De groep van Marloes/ Esther voert de musical ‘De verjaardag van oom Kees’ op
13 feb MR vergadering
15 feb Schaaktoernooi (groep 3-8)
17 feb De groep van Esther van H./ Simone neemt deel aan de workshop ‘Fabians Feest’
17 feb De groep van Marloes A./ Esther V. neemt deel aan de workshop ‘Fabians Feest’
20 feb Verslag mee
21 feb Start 10-minutengesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken
groep 6 en 7
21 feb Start definitief advies VO groep 8
21 feb GMR vergadering
22 feb De groep van Ellen/ Mirte neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
22 feb De groep van Marloes S./ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
24 feb Spelletjesochtend onderbouw
27 feb Voorjaarsvakantie t/m 3 maart
06 mrt Vervolg 10-minutengesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken
groep 6 en 7
15 mrt Open dag
16 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen zijn vrij.
20 mrt Start projectweken
29 mrt Start voetbaltoernooi (groep 7+8)
30 mrt Afsluiting projectweken

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Elif en Olivia. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

10-minutengesprekken en driehoeksgesprekken

In de week van 21 t/m 24 februari en in de week van 6 t/m 10 maart vinden de gesprekken plaats. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort in Parro.
10-minutengesprekken groep 1 t/m 5
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan ervan uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Driehoeksgesprekken groep 6 en 7
Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij driehoeksgesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen uit de groepen 6 en 7 bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?

Definitief schooladvies groep 8

In de week van 21 t/m 24 februari vinden de gesprekken voor de schoolverlaters plaats. In dit gesprek wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs besproken. De eindtoets Route8 wordt in april afgenomen en is dus geen onderdeel van het schooladvies. U ontvangt binnenkort van de leerkracht in Parro een uitnodiging om u in te schrijven.

Wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat (ingezonden stuk)

Even Voorstellen…
Hallo ouders/ verzorgers van Montessorischool Het Zeggelt.
Sinds begin van dit schooljaar was ik op elke maandag in de even weken
werkzaam op de basisschool van uw kind. Vanaf deze week doe ik hetzelfde,
maar dan op de vrijdag. Hieronder wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Nicholas Graff en ik werk sinds 15 jaar voor de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening als Wijkcoach. Ik woon in Enschede samen met mijn partner en kinderen en ben met enige regelmaat op het voetbalveld te vinden als trainer en ter ondersteuning van mijn kids. Sinds het begin van mijn carrière als hulpverlener heb ik mij gericht op de opgroeiende jeugd. Alle trainingen, scholingen en cursussen die ik heb gevolgd zijn gericht op de ondersteuning aan en het praten met kinderen. Ik ben open-minded en heb een erg brede kijk op “hoe het dan wel niet zou moeten…” Ik ben namelijk van mening dat je als ouder je kind het beste kent en dat je zelf meestal wel weet waar de oplossing ligt mocht het even wat minder gaan in de ontwikkeling van je kind.
Daar ga ik graag met u over in gesprek, mocht u tegen hobbels in de opvoeding of de schoolgang van uw kind aanlopen. Geen vraag is mij vreemd. Ik hoop hiermee de drempel weg te nemen en u te zien op de vrijdagochtenden in de even weken. U kunt binnenlopen zonder afspraak. Mocht u toch een afspraak willen kan dat via uw leerkracht of via de Intern Begeleider, Elsemieke Oplaat.
Wat is een Schoolwijkcoach?
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening werkt al jaren samen met alle scholen in Enschede. Aan elke school of integraal kindcentrum (IKC) is een schoolwijkcoach verbonden.
De visie achter de samenwerking tussen scholen, IKC’s en SMD is dat extra ondersteuning en begeleiding zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm en zo dicht mogelijk bij en in de school beschikbaar is.
Speerpunten samenwerking:
· Accent op preventief werken en kort en tijdelijk ondersteunen waar nodig.
· Zorgen voor verbinding tussen de ondersteuning binnen school en de ondersteuning in de
wijk.
· Korte lijnen en laagdrempelige samenwerking met de Intern Begeleiders/Zorg
coördinatoren.
De inzet van schoolwijkcoaches:
· Het aanbieden van ondersteuning aan ouders en/of kinderen.
· Het organiseren van passende hulpverlening.
· Consultatie en advies aan leerkrachten.
· Spilfunctie tussen school/IKC en het wijkteam.
· Bijwonen van zorg overleggen.
· Binnen de mogelijkheden; het bieden van maatwerk. Denk aan het bijwonen van
ouderavonden of het geven van voorlichting aan ouders en/of leerkrachten.
SMD ontwikkelt preventief aanbod op thema’s:
· Versterking gezond schoolklimaat.
· Kinderen in echtscheidingssituaties (KIES training).
· Omgaan met stress en spanning in de omgeving van uw kind.
· Vroeg-signalering en communicatie met ouders.
· Omgaan met armoede en schulden.
· Effecten van social media. Sociale vaardigheden etc…
Tot vrijdag…