Nieuwsbrief 10

17 januari 2022

Nieuws voor de periode
29 jan t/m 11 feb 2022

Agenda

31 jan De groep van Adele/ Annemiek neemt deel aan de workshop ‘De luipaard die niet … lui was?’
31 jan MR vergadering
14 feb Verslag uit
14 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
14 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
14 feb GMR vergadering
18 feb Spelletjesochtend onderbouw
21 feb t/m 25 feb: Voorjaarsvakantie
24 feb Ophalen oud papier
28 feb Studiedag team. Leerlingen vrij!
02 mrt De groep van Adele/ Annemiek gaat naar de voorstelling ‘Pakketje met’
07 mrt De groep van Marloes/ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
07 mrt t/m 17 mrt: Projectweken met thema regenwoud
08 mrt OR vergadering
09 mrt + 10 mrt: Groep 8, aanmelddagen voortgezet onderwijs
11 mrt De groep van Daphne/ Adele neemt deel aan de workshop ‘Je eigen stopmotion’
11 mrt De groep van Marit/ Esther neemt deel aan de workshop ‘(Non)verbale communicatie – lichaamstaal’
14 mrt De groep van Anke/ Engelien neemt deel aan de workshop ‘Elke muis is een held’
15 mrt Consent onderwijsdag. Leerlingen vrij!
21 mrt De groep van Anke/ Engelien gaat naar het concert ‘Liedjes zonder grenzen’
24 mrt Ophalen oud papier

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Anna, Nine, Aimen en Alex. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

10-minuten gesprekken en driehoeksgesprekken

In de week van 14 t/m 18 februari vinden de gesprekken online plaats. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort in Parro. U ontvangt hiervoor een link van de desbetreffende leerkracht.
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan ervan uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Driehoeksgesprekken groep 6 en 7
Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij driehoeksgesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen uit de groepen 6 en 7 bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?

Definitief schooladvies groep 8

Tijdens dit gesprek zal het schooladvies voor het voortgezet onderwijs worden besproken. De eindtoets Route 8 wordt pas in april afgenomen en is dus geen onderdeel van het schooladvies. Deze gesprekken vinden ook digitaal plaats. U en uw kind ontvangt binnenkort van de leerkracht in Parro een uitnodiging om u in te schrijven, waarna via de mail een link wordt gestuurd voor het definitief adviesgesprek.

KIES: Kinderen In Echtscheidings Situaties (ingezonden stuk)

Voor Het Zeggelt, locatie Benthemstraat biedt het wijkteam in maart weer mogelijkheden om te starten met het KIES programma.
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Er is uitgebreid onderzoek geweest naar KIES door de universiteit Utrecht onder leiding van Ed Spruijt. Dit onderzoek heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders verbetert.
Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling.
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn.
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding beter leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. KIES is er voor de kinderen.
In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde KIES coaches komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. Het KIES programma vindt plaats op vrijdagmiddag om 13.00 uur, waarbij de locatie nog nader bepaalt moet worden.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden?
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd. U kunt bij de leerkracht(en) van uw zoon/ dochter of bij de onderwijskundig begeleider (q.nijland@consentscholen.nl) het toestemmingsformulier op vragen.
Wat doen we bij KIES?
Praten over wat kinderen moeilijk vinden – horen hoe anderen daarmee omgaan – oefenen hoe je iets kunt vertellen – jezelf proberen te begrijpen – de scheiding proberen te begrijpen.
Hoe gaan we dat doen?
Praten – spel – toneel – tekenen – schrijven – en allerlei andere leuke activiteiten.
Voor meer informatie over het KIES programma kunt u terecht bij de onderwijskundig begeleider van de school, Quinten Nijland.