Nieuwsbrief 10

22 januari 2021

Nieuws voor de periode
van 25 jan t/m 5 feb

Agenda

25 jan MR vergadering
8 feb GMR vergadering
10 feb Ophalen oud papier
15 feb Verslag mee (uitgesteld, zie elders deze nieuwsbrief)
15 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7 (uitgesteld, zie elders deze nieuwsbrief)
15 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
22 feb Voorjaarsvakantie t/m 26 februari
10 mrt Ophalen oud papier
29 mrt MR vergadering
02 apr t/m 05 apr: Goede Vrijdag en Pasen

Start 2021

De eerste drie weken van het thuisonderwijs en de fysieke noodopvang zitten erop. Met deze combinatie van werken, bieden we alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs. We zijn trots op onze leerlingen, zoals ze met deze situatie omgaan en serieus aan het werk zijn gegaan. Ook zijn wij erg blij met de goede hulp van u bij de begeleiding thuis, hartelijk dank.
Juist in deze tijd is het belangrijk dat de leerkracht en u goed in contact blijven. Schroom niet om contact op te nemen.

Aanpassing noodopvang komende weken

Afgelopen week hebben we de bezetting voor de noodopvang moeten aanpassen. Er verandert niks voor de leerlingen die recht hebben op noodopvang, zij kunnen op de aangegeven dagen gebruik blijven maken van deze opvang.
Wij hebben behoorlijk veel leerlingen die gebruik maken van de noodopvang, vooral op maandag, dinsdag en donderdag. We weten nog niet hoe lang de lockdown voor het basisonderwijs gaat duren. We zijn blij dat u per week kritisch blijft kijken naar uw aanvraag voor de noodopvang.

Aanpassing jaarplanning

In bovenstaande agenda vindt u de activiteiten die zeker doorgaan. Over enkele activiteiten wordt later een besluit genomen, mede afhankelijk van wanneer de school weer volledig opengaat. Alle aanpassingen worden opgenomen in de agenda van de nieuwsbrief en in de agenda van Parro.

Zolang de lockdown voortduurt worden er geen toetsen afgenomen. Bovendien richten de leerkrachten hun aandacht volledig op het online lesgeven. Daarom verschuiven de toetsen, het uitgaan van de verslagen en het voeren van de 10-minuten-/ driehoeksgesprekken. Afhankelijk van de duur van de lockdown wordt nog besloten hoe en wanneer deze plaatsvinden. De definitieve adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs van groep 8 blijven staan in de week van 15 februari.

Voorbereidingen het voorgezet onderwijs voor groep 8

Door de alsmaar wijzigende lockdownmaatregelen zijn de ‘open dagen’ op het voortgezet onderwijs vooruitgeschoven. Hoe de diverse locaties van het voortgezet onderwijs hiermee omgaan is verschillend en tevens sterk aan verandering onderhevig. Momenteel zijn er begin maart ‘open dagen’ gepland en er zijn ook online mogelijkheden om een indruk van de school te krijgen. Wij verzoeken u om de websites van het voortgezet onderwijs in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
De aanmelddagen van het voortgezet onderwijs blijven onveranderd staan op 10 en 11 maart.

Een vakdocent voor muziek

Het team heeft gekozen om ‘werkdrukmiddelen’ in te zetten voor een vakdocent muziek. Zo worden leerkrachten tijdens de muziekles vrijgeroosterd voor andere schoolzaken. Een vakdocent geeft een grote verdieping in het muziekonderwijs. We zijn erg blij met deze keuze.
Wij hebben hiervoor de samenwerking gezocht met Kaliber Kunstenschool, die ons structureel een muziekdocent levert en ook eventuele vervanging organiseert. Zodra de school weer volledig open gaat, zal Frauke Langbein alle groepen eens in de twee weken muziekles geven. Frauke, welkom op onze school!

Een hart onder de riem van stichting Consent