Nieuwsbrief 10

31 januari 2020

Nieuws voor de periode
van 1 t/m 14 feb

Agenda

03 feb De groep van Elianne neemt deel aan de workshop ‘Bestuurd de robot Ozobot’
03 feb GMR vergadering
05 feb De groep van Roel / Simone neemt deel aan de workshop ‘Cap Thizz’
06 feb De groep van Bertje / Jetty neemt deel aan de workshop ‘De vliegende sok’
10 feb De groepen van Marloes A., Lars, Janneke / Marleen en Kristel / Errol gaan naar de voorstelling ‘Het juffenballet, het geheime leven achter het schoolbord’ in het Wilminktheater
12 feb Ophalen oud papier
13 feb De groep van Bertje / Jetty neemt deel aan de workshop ‘De vliegende sok’
14 feb Spelletjesochtend onderbouw
17 feb Voorjaarsvakantie t/m 21 februari
24 feb Verslag mee
24 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
24 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
27 feb OR vergadering
04 mrt Voorrondes tafeltennistoernooi
07 mrt Open dag
10 mrt De groep van Ellen / Corinne neemt deel aan de workshop ‘Klassiek concert voor kleuters’
11 mrt De groep van Kristel / Errol voert de musical ‘Het land van Niks’ op
11 mrt Ophalen oud papier
12 mrt De groep van Stephanie neemt deel aan de workshop ‘Licht schilderen’
16 mrt Opening projectweken
18 mrt Finale tafeltennistoernooi
19 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
20 mrt De groep van Adéle / Annemiek gaat naar de muziektheather voorstelling ‘Elke muis is een held’
24 mrt De groep van Elise / Elsje Marije neemt deel aan de workshop ‘Zo trots als een …’
24 mrt De groep van Leilanie neemt deel aan de workshop ‘Whodunnit?’
26 mrt Afsluiting projectweken
30 mrt Schoolfotograaf locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
31 mrt Schoolfotograaf locatie Dr. Benthemstraat
31 mrt De groep van Daphne / Rozemarijn gaat naar de voorstelling ‘Het schilderij dat leefde’

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Rhodé en Morris.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Spelletjesochtend onderbouw

Vrijdag 14 februari is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen speelgoed of een spelletje meenemen naar school.

Tiny Forest Beien

Lees in de bijlage de laatste ontwikkelingen rondom de realisatie van het Tiny Forest.
Hierin staat onder andere uitleg over het buitenlokaal waar onze leerlingen straks les kunnen krijgen over natuurontwikkeling en zit een uitnodiging voor de informatieavond in Beien over het Tiny Forest.

Voortgangsgesprekken

In de week van 24 t/m 28 februari vinden de gesprekken plaats. De leerkrachten hangen binnenkort bij hun lokaal een rooster op, waarop te zien is welke dagen en tijden zij beschikbaar zijn. Wij vragen u om hierop zelf in te vullen, wanneer u graag wilt komen. Er zijn middagen en avonden beschikbaar.
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan er van uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Driehoeksgesprekken groep 6 en 7
Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij driehoeksgesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen uit de groepen 6 en 7 bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?
Definitief schooladvies groep 8
Tijdens dit gesprek zal het schooladvies voor het voortgezet onderwijs worden besproken. Zoals u misschien heeft meegekregen, zal de eindtoets Route 8 pas in april worden afgenomen en dus geen onderdeel zijn van het schooladvies.

Tevredenheidsenquête ouders

Om het jaar nemen wij een landelijke tevredenheidsenquête af. In maart is het weer zover. Elke ouder / verzorger ontvangt in de eerste week van maart hiervoor een e-mail met een link. Wij zouden het erg fijn vinden om van elke ouder / verzorger afzonderlijk feedback te ontvangen over uw tevredenheid over Het Zeggelt.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

21 januari heeft de MR weer vergaderd. We willen de volgende onderwerpen graag met u delen:
– De MR heeft al eerder besloten dat de verkiezingen worden verplaatst van eind van het jaar naar voor de zomervakanties. Dit om de nieuwe samenstelling van de MR samen te laten vallen met het schooljaar. Aankomende zomer zullen er weer verkiezingen zijn. Hierover komt de komende maanden meer informatie. Het is belangrijk voor school en ook voor de verkiezingen dat de
mailadressen van de ouders op school bekend en actueel zijn. Zou u als ouders het zo snel mogelijk op school willen doorgeven als u een nieuw mailadres heeft?
– Het binnenklimaat (temperatuur, luchtkwaliteit, etc) op de scholen van Het Zeggelt is opnieuw besproken, omdat dit ook onderwerp is geweest in de vergadering van de afvaardiging van alle scholen van Consent (GMR). Het blijkt veel geld en tijd te vragen om de scholen te voorzien van een beter binnenklimaat, waardoor we verder gaan nadenken over wat op kortere termijn mogelijk is en wat de MR daarin kan doen. Over dit onderwerp volgt een aparte nieuwsbrief vanuit de MR.
– Deze vergadering was een afgevaardigde van de stichting ‘Vrienden van Het Zeggelt’ aanwezig, om te vertellen dat de stichting weer actiever wil worden en daarvoor ideeën heeft om structureler sponsorgelden te genereren, zodat de school hiermee kan worden ondersteund.
– Verder hebben de directie en de MR met elkaar gesproken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs van Het Zeggelt: het proces van de invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem; digitale communicatie met ouders; het voortzetten van het scholen en onderhouden van vaardigheden en kennis bij leerkrachten ten aanzien van (hoog)begaafdheid; wetenschap en techniek op school, en tenslotte de staking van 30 en 31 januari.