Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
8 september 2017

Nieuws voor de periode
van 4 t/m 22 sept

 

Agenda

04 sep  Start nieuwe schooljaar
10 sep  Singelloop
12 sep  Informatie avond onderbouwgroepen en de groep van Errol Herder
15 sep  Papa’s voor pannenkoeken
18 sep  Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
19 sep  Informatie avond middenbouwgroepen
25 sep  Start schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
26 sep  Informatie avond bovenbouwgroepen
26 sep  MR (medezeggenschapsraad)vergadering
16 okt   GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vergadering
19 okt   Einde schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
19 okt   Algemene ouderavond, uitnodiging volgt. Thema: PBS (positive behaviour support)
23 okt   Herfstvakantie t/m 27 oktober

 

Agenda voor ouders

Op de website (kopje ‘agenda’) vindt u vanaf vrijdag 15 september de agenda voor het komende schooljaar. Daarin staan alle ouderavonden, schoolkampen, vakanties, vrije dagen en andere bijzonderheden.

 

Hartelijk welkom

Heel erg fijn om iedereen na de vakantie weer gezond terug te zien. Vooral een hartelijk welkom aan al onze nieuwe leerlingen. We wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

 

Verjaardagen

Steeds meer ouders geven geen toestemming om de verjaardag van hun kind op de website te plaatsen. In het kader van de wet op privacy zal het overzicht niet meer opgenomen worden in de nieuwsbrief. Uiteraard wordt elke verjaardag in de groep feestelijk gevierd.

 

Geboorte nieuws

In de zomervakantie, op 15 augustus, is juf Marleen Snuverink bevallen van een prachtige dochter Pippa. Moeder en Pippa maken het goed. Wij wensen juf Marleen en haar gezin veel geluk en gezondheid toe!

 

Onderbouw locatie Meeuwenstraat

De vacature in de groep van juf Rozemarijn (donderdag) en juf Ellen (vrijdag) is voor dit schooljaar ingevuld. Wij zijn blij dat Annemiek Bruggert ons team komt versterken!

 

Vervanging voor kortdurend verzuim en verlof

Anne Bonder is onze vaste invalkracht voor kortdurend verzuim em verlof. Ze zal het hele schooljaar voor onze collegaschool De Wielerbaan en Het Zeggelt beschikbaar zijn. Wij zijn erg blij met deze constructie en wensen juf Anne veel werkplezier op Het Zeggelt!

 

Stagiaires

Dit schooljaar starten er drie derdejaars stagiaires bij ons op school. Dat is Mandy Bos in de groep van juf Ellen, Marlies Barink in de groep van juf Juul en juf Jetty en Marijke Knigge in de groep van juf Anke. We wensen hen veel plezier en succes op onze school.

 

Start locatie  Floraparkstraat

In de vakantie is er heel hard gewerkt aan de inrichting van onze derde locatie aan de Floraparkstraat. Het is mooi geworden en de groepen zijn goed van start gegaan.
Het complete adres is:
Floraparkstraat 155, 7531 XG, Enschede
Deze locatie heeft ook een eigen telefoonnummer: 053-2068770

 

Studiedagen

Dit schooljaar zijn er vier onderwijskundige dagen dat de leerlingen vrij zijn:
Donderdag 02 november 2017
Donderdag 18 januari 2018
Donderdag 15 maart 2018
Woensdag 27 juni 2018 (locatie Dr. Benthemstraat)
Woensdag 04 juli 2018 (locatie Meeuwenstraat en locatie Floraparkstraat)

 

Informatie avonden

In de agenda staan de informatie avonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20:00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 12, 19 of 26 september.

De midden- bovenbouw van meneer Errol houdt de informatie avond op 12 september.

 

Schoolkamp midden- en bovenbouw

Volgende week ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken.

 

Vooraankondiging “Papa’s voor pannenkoeken”

Al drie jaar is “Papa’s voor pannenkoeken” een daverend succes! “Papa’s voor pannenkoeken” betekent dat vaders van onze school pannenkoeken maken en verkopen. Dit schooljaar gaan de vaders opnieuw bakken op het schoolplein van Meeuwenstraat. Dit zal zijn op vrijdag 15 september vanaf 12:30 uur.

De leerlingen van de Dr. Benthemstraat en de Floraparkstraat zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd om met hun ouders, opa’s en oma’s een pannenkoek te komen eten. Het belooft een gezellig festijn te worden.

 

Biebouders gezocht!

De bibliotheek aan de Dr. Benthemstraat heeft dringend hulp nodig. Op dit moment is er nog maar één ouder actief. Dat houdt in dat de bieb maar één van de drie dagen kan draaien.
Om het draaiende te houden hebben we zeker vijf biebouders nodig.
Eén ouder voor de maandagmiddag van 13:30 – 14:30 uur
Twee ouders voor de dinsdagmiddag van 13:30 – 14:30 uur
Twee ouders voor de donderdagmiddag.van 13:30 – 14:30 uur
Het is leuk werk, veel interactie met de leerlingen en een goede sfeer binnen het team.
Voor informatie en/of aanmelden: marionpts48@gmail.com

 

Oproep van de ouderraad

Gezocht: nieuwe leden!
De ouderraad zoekt voor komend schooljaar nieuwe leden. We zoeken in elk geval één of twee ouders voor de locatie Floraparkstraat, maar ook aan de Dr. Benthemstraat en de Meeuwenstraat kunnen we nog hulp gebruiken.
Wij ondersteunen de school bij de meeste evenementen: schoolkamp, Sinterklaas, Kerst, paasontbijt, open dag, avondvierdaagse en de afscheidsavond van groep acht. Om dat goed te laten verlopen, vergaderen we één keer in de maand op maandag of donderdag van 20:00-21:00 uur. Heb je interesse of vragen, of wil je wel helpen maar geen lid worden? Mail dan naar ouderraad@erwinmeijerink.nl. We zien uit naar je bericht!