Nieuwsbrief 1

8 sept 2023

Nieuws voor de periode
9 juli t/m 22 september 2023

Agenda

10 sep Kidsrun
12 sep Informatieavond bovenbouw
19 sep Informatieavond middenbouw
22 sep Papa’s voor pannenkoeken
25 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouw
25 sep Start eerste ronde IEP-toetsen
26 sep Informatieavond onderbouw
3 okt GMR vergadering
4 okt Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw
12 okt Informatieavond voortgezet onderwijs voor ouders groep 8
13 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
20 okt Spelletjesochtend onderbouw
21 okt Herfstvakantie t/m 29 oktober

Start schooljaar

Wij vinden het fijn na de vakantie weer met z’n allen gestart te zijn.
Nieuw bij ons op school: Yara, Xinhui, Abel, Valerie, Kailo, Fabio, Amila, Jierui, Jiesen, Lewis, Selin, Ziren, Merel, Lizzy, Saar, Tije, Filuur, Sepp, Julia, Nina, Mieke, Luc, Yara, Lumi, Noa en Florean. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Agenda voor ouders

In Parro, ons communicatiemiddel met de ouders, vindt u de agenda voor het schooljaar. Daarin staan alle informatieavonden, schoolkampen, activiteiten, vakanties, studiedagen en andere vrije dagen.

Gebruik beeldmateriaal

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u in Parro uw voorkeur aangeven voor gebruik beeldmateriaal (foto’s en video’s) op school. Dit kunt u op elk moment wijzigen.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. De informatieavond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 12, 19 of 26 september.

Papa’s voor pannenkoeken (ingezonden stuk, herhaling)

Op vrijdagmiddag 22 september gaan veel papa’s pannenkoeken bakken voor Het Zeggelt! Het feest begint direct na schooltijd om 12.30 uur op het plein van de Meeuwenstraat.
De leerlingen van locatie Dr. Benthemstraat lopen onder schooltijd met hun groep naar locatie Meeuwenstraat. Alle leerlingen van Het Zeggelt sluiten dus daar af!
Wij bakken voor het goede doel: de netto opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van Het Zeggelt. Ook de opbrengst van dit jaar zal ten goede komen aan de vergroening van onze schoolpleinen.
Daarom: kom allemaal en zorg voor goede trek.
Eén pannenkoek kost slechts €1,00 (maar meer mag natuurlijk altijd!).
We zoeken dit jaar ook weer nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je aan Wouter Britsia via 06-12907844. Je wordt dan toegevoegd aan de Papa’s voor Pannenkoeken groeps-app. De papa’s beginnen om 8.00 uur met de voorbereiding.

Schoolkamp midden- en bovenbouw (herhaling)

In week vier t/m zeven van het nieuwe schooljaar vinden de kampen plaats. Er is zowel voor de middenbouw als de bovenbouw een locatie geboekt. De bouwen gaan, parallel aan elkaar, in twee weken tijd op kamp. Volgende week ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding.

Middenbouw                 Bovenbouw
Maandag 25 september    Marleen/Janneke        Stephanie
Dinsdag 26 september      Kristel/Elsje Marije    Leilanie/Marit
Woensdag 27 september  Elise/Elsje Marije        Wieteke/Roel
Donderdag 28 september Elianne/Melanie        Norbert
Maandag 2 oktober                                              Nicole/Simone
Dinsdag 3 oktober                                                Ruben
Woensdag 4 oktober                                            Brendan
Donderdag 5 oktober
Maandag 9 oktober            Esther v H./Simone
Dinsdag 10 oktober            Marloes A./Jacqueline
Woensdag 11 oktober         Esther/Lars
Donderdag 12 oktober       Bertje/Jetty

IEP, het nieuwe leerlingvolgsysteem (herhaling)

Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een nieuw leerlingvolgsysteem. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een leerling in zijn vel, hoe pakt een leerling zijn taak aan, wat interesseert een leerling, waar wordt hij/zij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een leerling. Een leerling is namelijk veel meer dan taal en rekenen. We gaan werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: U krijgt een beeld van wat uw kind weet, maakt, hoe uw kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.