Nieuwsbrief 1

2 sep 2022

Nieuws voor de periode
3 t/m 16 sep 2022

Agenda

29 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar
05 sep OR vergadering
06 sep Informatieavond bovenbouwen
12 sep Studiedag team. Leerlingen zijn vrij.
12 sep MR vergadering
13 sep Informatieavond middenbouwen
16 sep Papa’s voor pannenkoeken
19 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
19 sep GMR vergadering
20 sep Informatieavond onderbouwen
05 okt Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw
11 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
14 okt Spelletjesochtend onderbouw
17 okt Herfstvakantie t/m 21 oktober
31 okt Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoek-gesprekken groep 6 t/m 8,
waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
01 nov Deelname Riskfactory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
03 nov Deelname Riskfactory groep 8, locatie Meeuwenstraat

Start schooljaar

Wij vinden het erg fijn om iedereen na de vakantie weer terug te zien.
Nieuw bij ons op school: Tabitha, Evy, Jinthe, Sid, Rikki, Loulou, Hanne, Lisa, Eden, Sytze, Daniël, Olivia, Jackie, Abel, Elize, Jurre, Magnus, Olivier, Noor, Livá, Berend, David, Gijs, Milan, Kiki, Ram, Mira-Olivia, Reina, Thomas en Jasmijn.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Geboorte nieuws

In de zomervakantie, op 17 juli, is juf Leilanie (locatie Meeuwenstraat) bevallen van een prachtige zoon Aiden. Moeder en Aiden maken het goed. Wij wensen juf Leilanie en haar gezin veel geluk en gezondheid toe!

Zwangerschapsverlof

Met ingang van 12 september gaat juf Anke (locatie Dr. Benthemstraat) met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof periode wordt zij vervangen door juf Jacqueline.
Wij wensen juf Anke fijne weken en een goede bevalling toe!

Studiedagen

Naast de vakantie zijn er nog onderwijskundige dagen waarop de leerlingen vrij zijn. Deze zijn nog niet allemaal bekend. De volgende studiedagen kunt u alvast noteren:
Maandag 12 september 2022
Woensdag 8 februari 2023
Donderdag 16 maart 2023
Alle data zijn in de Parro-agenda gedeeld.

Agenda voor ouders

In Parro, ons communicatiemiddel met de ouders, vindt u de agenda voor het schooljaar. Daarin staan alle informatieavonden, schoolkampen, activiteiten, vakanties, studiedagen en andere vrije dagen.

Gebruik beeldmateriaal

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u in Parro uw voorkeur aangeven voor gebruik beeldmateriaal (foto’s en video’s) op school. Dit kunt u op elk moment wijzigen.

Papa’s voor pannenkoeken (ingezonden stuk)

Het is bijna zover, onze actie Papa’s voor pannenkoeken is al in volle voorbereiding.
We zoeken nog nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je vanaf nu aan bij Rolf Jongedijk via het mobiele nummer 06-53577020. Het is super leuk om mee te doen en je leert er ook nog eens de fijne kneepjes van het échte pannenkoekenbakken!

De papa’s beginnen op 16 september om 8.00 uur met de voorbereiding.
We beginnen gelijk na schooltijd om 12.30 uur op het plein van de locatie Meeuwenstraat. Alle leerlingen van Het Zeggelt komen daar samen. De groepen van de locatie Dr. Benthemstraat lopen onder schooltijd samen naar de locatie Meeuwenstraat.
De leerlingen die op vrijdag 16 september naar de BSO Kinderdomein gaan, worden ook op locatie Meeuwenstraat opgehaald. Gaat uw kind deze middag naar een andere BSO, verzoeken wij u om zelf met de organisatie contact op te nemen om dit door te geven.

Er wordt gebakken voor het goede doel: de netto opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van Het Zeggelt. In overleg met school en de leerlingenraad wordt een doel voor aankomend jaar gekozen. Daarom: kom allemaal en zorg voor goede trek.
Een pannenkoek kost slechts €1,00.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 6, 13 of 20 september.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

In week vier t/m zeven van het nieuwe schooljaar vinden de kampen plaats. Er is zowel voor de middenbouw als de bovenbouw een locatie geboekt. De bouwen gaan, parallel aan elkaar, in drie weken tijd op kamp. U ontvangt binnenkort de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding.

.                                      Middenbouw                     Bovenbouw
Maandag 19 september     Esther v H./Simone         Marit/Esther V.
Dinsdag 20 september      Bertje/Jetty                     Stephanie
Woensdag 21 september                                         Wieteke/Roel
Donderdag 22 september                                        Norbert
Maandag 26 september                                            Ruben
Dinsdag 27 september                                         Nicole/Simone
Woensdag 28 september                                        Leilanie/Brendan
Maandag 3 oktober           Kristel/Marleen
Dinsdag 4 oktober            Marloes A./Esther V.
Woensdag 5 oktober         Elianne/Melanie
Donderdag 6 oktober        Marleen/Janneke
Maandag 10 oktober         Elise/Elsje Marije
Dinsdag 11 oktober          Lars