Nieuwsbrief 1

06 september 2019

Nieuws voor de periode
van 07 sep t/m 20 sept

Agenda

08 sep Kidsrun
09 sep MR vergadering
10 sep Informatieavond middenbouwen
11 sep Ophalen oud papier
13 sep Papa’s voor pannenkoeken. Alle leerlingen zijn om 12.30 uur op locatie Meeuwenstraat
16 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
17 sep Informatieavond bovenbouwen en onderbouw Annemiek / Adéle
02 okt Start kinderboekenweek ‘Reis mee’ en voorleeswedstrijd bovenbouwen
09 okt Ophalen oud papier
10 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
14 okt Studiedag: thema hoogbegaafdheid. Leerlingen vrij!
18 okt Spelletjesochtend onderbouwen
19 okt Herfstvakantie t/m 27 oktober

Eerste nieuwsbrief

Excuus voor het verlaat uitgaan van de eerste nieuwsbrief. Hopend op uw begrip, gezien de situatie waarin wij vorige week van start zijn gegaan.

Hartelijk welkom

Heel erg fijn om alle leerlingen en ouders na de vakantie weer terug te zien. Vooral een hartelijk welkom aan al onze nieuwe leerlingen: Rory, Twan, Yarick, Nicolas, Martinique, Anwar, Jurre, Meike, Vera, Luuk, Liv, Hanna, Ilse, Daniël, Sophie, Tibbe, Benjamin, Guus, Elize, Keje, Seff, Floor, Pim, Raff, Giulian en Knox. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Agenda voor ouders

Op de website (kopje ‘agenda’) vindt u de agenda voor het schooljaar. Daarin staan alle ouderavonden, schoolkampen, vakanties, vrije dagen en andere bijzonderheden.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 10 en 17 september.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

Binnenkort ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwen en bovenbouwen gaan enkele ouders mee als begeleiding. Wilt u mee en heeft u dit schooljaar een kind in groep 3, overleg dan met de leerkracht van uw kind. De vertrekdata van de groepen staan al op de website (kopje ‘agenda’).

Kidsrun

De Kidsrun vindt plaats op 8 september 2019 in Het Volkspark. U dient uw kind(eren) zelf op te geven. Dit kan via de website www.singelloop-enschede.nl/school.
Vul de gevraagde gegevens in en selecteer Het Zeggelt. De code is 2019SCHOOL.

Papa’s voor pannenkoeken (ingezonden stuk)

Het is bijna zover, onze actie Papa’s voor pannenkoeken is al in volle voorbereiding.
We zoeken nog nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je vanaf nu aan bij Rolf Jongedijk via het mobiele nummer 06-53577020. Het is super leuk om mee te doen en je leert er ook nog eens de fijne kneepjes van het échte pannenkoekenbakken! De papa’s beginnen op 13 september om 8.00 uur met de voorbereiding.
We beginnen gelijk na schooltijd om 12.30 uur op het plein van de locatie Meeuwenstraat. Alle leerlingen van Het Zeggelt komen daar samen. De groepen van de locaties Dr. Benthemstraat en Floraparkstraat lopen onder schooltijd naar de locatie Meeuwenstraat.
De leerlingen die op vrijdag 13 september naar de BSO Kinderdomein gaan, worden ook op locatie Meeuwenstraat opgehaald. Gaat uw kind deze middag naar een andere BSO, verzoeken wij u om zelf met de organisatie contact op te nemen om dit door te geven.

Gebruik beeldmateriaal

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij van uw kind(eren) een toestemmingsformulier voor gebruik beeldmateriaal (foto’s en video’s) op school.
Wilt u opnieuw het toestemmingsformulier invullen met eventuele wijzigingen? Dan kunt u een nieuw formulier ophalen bij de directie of administratie.
De school wil voor álle leerlingen een veilige omgeving zijn en niet een plek waar leerlingen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Wij vragen de ouders terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s.

Schoolwijkcoach Dr. Benthemstraat

Dit schooljaar hebben wij de luxe dat onze schoolwijkcoach Sandra Knaap structureel aanwezig zal zijn op locatie Dr. Benthemstraat. Zij zal in de even weken op de maandagochtend aanwezig zijn en na de herfstvakantie ook op de donderdagmiddag in de oneven weken.

Sandra Knaap is samen met 16 andere collega’s wijkcoach in wijkteam Enschede Centrum. Gezamenlijk hebben zij één doel: mensen ondersteunen in belemmeringen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Maar wat doet nou een (school)wijkcoach precies of waarvoor kunt u bij haar terecht? Dat kan met allerhande uiteenlopende vragen over uw kind(eren), opvoedkundige vragen maar bijvoorbeeld ook over financiën, wonen, relaties, werk. Eigenlijk alle vragen waarvan u denkt daar zou ik wel wat hulp bij kunnen gebruiken of hier kom ik zelf niet meer uit. Ook kan Sandra Knaap laagdrempelig en kortdurend uw kind op school helpen. Dit zal altijd in overleg met de leerkracht, ib-er en u als ouder(s), verzorger(s) zijn.

Aanbod KIES training (ingezonden stuk)

KIES= Kind In Echtscheiding Situaties
KIES-trainingen worden normaal gesproken binnen de scholen gegeven. Vorig jaar hebben we proefgedraaid met het geven van KIES voor kinderen die in het centrum wonen en/of in het centrum op school zitten. En dat is ons en de kinderen en hun ouders goed bevallen! Dus gaan we hiermee door.
Bij de praat-en spelgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Onderzoek, door de Universiteit van Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het betere verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. Hierdoor kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling.
In een groep van max. acht deelnemers en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders komen de kinderen acht keer 1 uur bij elkaar.
De leeftijdscategorie voor de komende groep is 4-7 jaar.
De groep start op dinsdag 24 september van 15.30-16.30 uur
Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Knaap, wijkcoach wijkteam Centrum, s.knaap@wijkteamsenschede.nl of via 06-83989480.