Nieuwsbrief 1

07 september 2018

Nieuws voor de periode
van 08 t/m 21 sept

Agenda

03 sep Start nieuwe schooljaar
09 sep Singelloop
10 sep Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
12 sep Informatieavond onderbouwgroepen en midden- bovenbouwgroep Errol en Kristel
12 sep Ophalen oud papier
14 sep Informatiemiddag onderbouwgroep Iris
17 sep Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
18 sep MR (medezeggenschapsraad)vergadering
19 sep Informatieavond middenbouwgroepen
21 sep Papa’s voor pannenkoeken
24 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
26 sep Informatieavond bovenbouwgroepen
01 okt Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
03 okt Start Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouwgroepen
10 okt Ophalen oud papier
15 okt Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
18 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
18 okt Algemene ouderavond; uitnodiging volgt
22 okt Herfstvakantie t/m 26 oktober

Hartelijk welkom

Heel erg fijn om iedereen na de vakantie weer gezond terug te zien. Vooral een hartelijk welkom aan al onze nieuwe leerlingen: Mik, Luna, Kiki, Fenne, Quin v.V., Derk, Jip, Roos, Dagmar, Pippa, Emma, Jasmijn, Madelief, Olivia, Floris, Puck, Babet, Owen, Zoë, Daniq, Jackie, Joy, Isis, Alice, Liz, Quin K. en Asude.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Geboorte nieuws

In de zomervakantie, op 31 juli, is Elsje Marije Zwijnenberg-Moojen bevallen van twee prachtige zoons: Magnus en Jurre. Moeder, Magnus en Jurre maken het goed. Wij wensen Elsje Marije en haar gezin veel geluk en gezondheid toe!

Stagiaires

Dit schooljaar blijft Marijke Knigge bij ons op school om haar laatste jaar (LIO-stage) af te ronden. Zij loopt haar stage in de goep van Ellen en Jannet. We wensen Marijke veel plezier en succes.

Agenda voor ouders

Op de website (kopje ‘agenda’) vindt u de agenda voor het komende schooljaar. Daarin staan alle ouderavonden, schoolkampen, vakanties, vrije dagen en andere bijzonderheden.

Studiedagen

Dit schooljaar zijn er drie onderwijskundige dagen waarop de leerlingen vrij zijn:
Maandag 12 november 2018
Dinsdag 09 april 2019
Vrijdag 19 april 2019

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 12, 14, 19 of 26 september.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

Volgende week ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding. Wilt u mee en heeft u een kind in groep 3, overleg dan met de leerkracht van uw kind.

Pappa’s voor pannenkoeken (ingezonden stuk)

Op vrijdagmiddag 21 september gaan (voor de derde keer) hééél vééél pappa’s pannenkoeken bakken voor Het Zeggelt! Kom je ook?
We beginnen meteen na schooltijd om 12.30 uur op het plein van de Meeuwenstraat.
De leerlingen van de locaties Dr. Benthemstraat en Floraparkstraat lopen al onder schooltijd met hun groep naar de Meeuwenstraat. Alle leerlingen van Het Zeggelt sluiten dus daar af!
Wij bakken voor het goede doel: de netto opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van het Zeggelt. In overleg met school en de leerlingenraad zoeken we dit jaar weer een goede bestemming uit. Vorige keer schaften we de geluidsinstallatie aan en daar hebben we ontzettend veel plezier van! Daarom: kom allemaal en zorg voor goede trek.
Eén pannenkoek kost slechts 1 euro (maar meer mag natuurlijk altijd!). Neem ook je ouders of verzorgers mee, hoe meer mensen hoe meer pannenkoeken hoe meer we voor school verdienen!

P.s.: we zoeken dit jaar ook weer nieuwe pappa’s om mee te helpen. Meld je vanaf nu aan bij de leerkracht van je kind. Het is super leuk om te doen, en je leert er ook nog eens de fijne kneepjes van het échte pannenkoekenbakken!

Veilig naar school

Het verkeersbeleid van onze school is er op gericht om leerlingen veilig met de fiets of lopend naar school te laten komen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en de omgeving.
Parkeren fiets
De school stelt het op prijs dat veel ouders met de fiets naar school komen. Let bij het parkeren van de fiets op het vrijhouden van de ingangen en de inloop naar de school.
Parkeren auto
Parkeren daar waar is toegestaan, bij voorkeur op de parkeerplaatsen rondom de school.
Niet parkeren op de stoep of voor de ingang van de school, ook al is het maar voor een korte tijd.

Gebruik beeldmateriaal

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ontvangt u voor uw kind(eren) een toestemmingsformulier voor gebruik beeldmateriaal (foto’s en video’s) op school. Verzoek om het formulier in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren).
De school wil voor álle leerlingen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leerlingen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Wij vragen de ouders terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. Voor meer informatie zie de toelichting bij het toestemmingsformulier.