extra nieuwsbrief: start na de meivakantie

25 april 2020

Beste ouders,

De periode dat de scholen helemaal dicht zijn is voorbij!
We kijken er naar uit om de leerlingen weer bij ons op school te hebben, omdat de leerkrachten en de leerlingen elkaar erg gemist hebben. Al blijft het ook na de meivakantie een bijzondere situatie, waarin iedereen opnieuw zal moeten wennen, omdat de huidige maatregelen ten aanzien van het coronavirus van kracht blijven.

In zeer korte tijd zijn wij tot een plan gekomen om het onderwijs weer op te kunnen starten.
Bij de uitwerking hebben we getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van leerlingen, teamleden, ouders en opvangorganisaties. Daarnaast hebben we rekening gehouden met het emotionele aspect dat de huidige crisis met zich meebrengt. Het doel is de leerlingen een veilige pedagogische omgeving te bieden, waarbij de gezondheid van leerlingen en personeel zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. En bovenal hebben we gekeken hoe we onze kerntaak, onderwijs geven, zo goed mogelijk kunnen volbrengen.
We zijn het ons terdege van bewust dat we geen ideale situatie kunnen creëren voor iedereen. Aan alle kanten wordt een bepaalde mate van flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen verwacht.
Wij zien, na overleg met het team en de MR, en naar de richtlijnen van Stichting Consent dit als de beste oplossing:

Elke groep gaat in volledige samenstelling twee dagen per week naar school.
Elke lesdag is steeds de helft van de leerlingen en leerkrachten tegelijkertijd op school.
Om de veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen, wordt hierbij de ruimte in en om het schoolgebouw zo maximaal mogelijk ingezet. De leerkracht zal zo veel mogelijk fysiek de eigen ruimte afbakenen en herhaaldelijk gedragslessen blijven geven waarin de praktische uitwerking van de maatregelen worden uitgelegd en voorgedaan.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten wij om 8.30 uur en sluiten wij af om 14.30 uur. Op woensdag wordt voor de leerlingen van groep 8 een onvergetelijke afsluiting van de schoolloopbaan georganiseerd. Wij zijn blij dat wij dit groep 8 kunnen bieden. Zij ontvangen hier apart informatie over.

Waarom deze oplossing?
Binnen ons team is ruim 20% van de leerkrachten niet in de mogelijkheid om voor de groep te staan, zij zitten in de risicogroep. Dit betekent dat vijf van onze groepen een vervangende leerkracht zal hebben. Wij proberen binnen ons eigen team de leerkrachten voor deze groepen in te zetten. Het is daardoor niet mogelijk om alle groepen tegelijkertijd in halve groepen, over vier dagen verspreid, onderwijs te bieden.

Met deze oplossing zorgen wij ervoor dat:
– Alle leerlingen uit elke groep weer bij elkaar zijn in de laatste weken voor de vakantie. Hierdoor kunnen we werken aan het groepsvormingsproces en het welbevinden van de leerlingen.
– Iedere groep een vaste leerkracht voor de groep heeft en dat dit zoveel mogelijk de eigen leerkracht is. Hiermee hoeven wij geen groepen op te delen.
– De leerkrachten tijd houden om ook het thuisonderwijs te blijven bieden. De leerlingen zijn tenslotte twee dagen op school en enkele leerlingen mogen vanwege de coronamaatregelen helemaal niet naar school.
– De druk op het team niet verder toeneemt om leerkrachten vitaal te houden.

Wij realiseren ons dat dit als gevolg heeft dat leerlingen uit hetzelfde gezin mogelijk op verschillende dagen naar school gaan en dat dit voor u praktische nadelen met zich mee kan brengen. Hopelijk kunt u begrip opbrengen voor de gekozen oplossing, aangezien dit de meest passende is voor de situatie op Het Zeggelt.
Wij vragen u te wachten op de volgende brief waarin alle details worden opgenomen over hoe het er na de meivakantie in de praktijk uit gaat zien.

Wij vinden het openen van de school erg spannend. We willen zo graag met zekerheid weten dat iedereen met vertrouwen naar school kan. De komende twee weken doet het team er alles aan om de veiligheid- en gezondheidsvoorwaarden zo goed mogelijk te realiseren.
Over de specifieke uitwerking, evenals de indeling van de groepen over de lesdagen, ontvangt u van ons een brief aan het begin van de tweede week van de meivakantie.

Wij wensen jullie allemaal een goede meivakantie. Het team heeft voor de leerlingen een vakantiepakket gemaakt. Dit kunnen de leerlingen vinden in ‘mijn taken’. Blijf gezond en tot snel!

Met vriendelijke groet,
Directie Het Zeggelt