Extra nieuwsbrief staking 30 en 31 januari

14 januari 2020

 

Beste ouders,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Hiermee roepen de leerkrachten en het ondersteunend personeel dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze leerlingen en de generaties die volgen.

Dit betekent dat Het Zeggelt meedoet aan de staking. Voor de leerlingen is de school op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gesloten.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze – grotendeels eenmalige – investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden, doordat zij minder onderwijstijd krijgen, en begrijpen dat het van de ouders het nodige vraagt om opvang te regelen. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat dit kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs!

Team Het Zeggelt