Extra nieuwsbrief: Coronavirus

4 maart 2020

Beste ouders,

Zoals bekend is het Coronavirus COVID-19 in Nederland vastgesteld.
Middels deze brief laten we u weten hoe wij hier mee omgaan.

Conform het advies volgen we de adviezen/richtlijnen van de GGD en het RIVM.
De GGD Twente adviseert ons om het algemeen protocol van het RIVM om verspreiding van virussen te voorkomen, te volgen.

We vragen ouders om thuis extra aandacht te schenken aan:
• regelmatig handen wassen
• hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
• het gebruik van papieren zakdoekjes

In geval van besmetting of sterk vermoeden van besmetting van leerling(en) of medewerker(s) verzoeken wij u dit te melden bij school. Uiteraard stellen we de ouders op de hoogte als dit voorkomt.

Indien nodig informeert school ouders over nieuwe ontwikkelingen en eventuele andere maatregelen.

Met vriendelijke groet,
Team Het Zeggelt