Extra nieuwsbrief: coronavirus

13 maart 2020

 

Beste ouders,

Het coronavirus (COVID-19) heeft zich verder verspreid over Nederland. Het kabinet heeft daarop nieuwe maatregelen afgekondigd die de uitbraak van het virus moeten indammen. Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 31 maart.
De volgende twee maatregelen hebben direct invloed op onze school:

– Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden.
– Evenementen met meer dan 100 bezoekers worden afgelast.

Wij vragen u om uw kind thuis te houden wanneer er gezondheidsklachten spelen. We gelasten gedurende de maand maart de activiteiten af waarbij meerdere groepen in één ruimte samenkomen of die buiten de school plaatsvinden.
De opening en de afsluiting van de projectweken gaan daarom niet door, evenals de finale van het tafeltennistoernooi en de culturele excursies.

De scholen blijven open, zo ook Het Zeggelt.
Om bij het halen en brengen van de leerlingen te voorkomen dat een grote groep mensen samenkomt, geven wij de volgende aanbevelingen:

– Neem op het plein afscheid als uw kind zelfstandig naar binnen kan gaan
– Kom als ouder alleen bij het brengen/halen de school binnen, als u met een teamlid wil spreken
– Houd afstand tot andere ouders als u op uw kind wacht bij het ophalen.

De leerkrachten van de onderbouwen lopen na schooltijd met de groep naar buiten en wachten samen op het schoolplein, zodat de leerlingen hier opgehaald kunnen worden. De leerlingen van de midden- en bovenbouwen lopen zelfstandig naar buiten.

Als er vanuit het kabinet of het RIVM nieuwe mededelingen komen die gevolgen hebben voor de school, zullen wij u opnieuw berichten.
Bij vragen kunt u terecht bij de directie.

 

Met vriendelijke groet,
Directie Het Zeggelt