Extra nieuwsbrief

27 september 2019

Kinderboekenweek

Reis je mee?

De Kinderboekenweek staat weer voor de deur! Deze vindt plaats van 2 oktober t/m 13 oktober met als thema ‘Reis mee’. Wij willen u via deze nieuwsbrief informeren over de activiteiten bij ons op school.

Opening

Woensdag 2 oktober zullen we op elke locatie met de leerlingen de Kinderboekenweek gezamenlijk openen. Dat doen we met een dans van Kinderen voor Kinderen. Er wordt al volop geoefend in de groepen. Verder zullen we deze ochtend de nieuwe boeken introduceren en de leerlingen op de hoogte brengen van de activiteiten die op de agenda staan.

Theatervoorstellingen voor onderbouw en middenbouw

Alle onder- en middenbouwgroepen zijn op maandag 7 oktober uitgenodigd in het muziekcentrum voor een voorstelling. Deze voorstelling heeft, net als de Kinderboekenweek, het thema: ‘Reis je mee?’ Ter voorbereiding hierop krijgen alle groepen muzieklessen, zodat de leerlingen kunnen mee doen tijdens de voorstelling. Deze muzieklessen zijn al gaande op school.

In het schema hieronder ziet u wanneer de groepen zijn ingedeeld. De locaties Dr. Benthemstraat en Meeuwenstraat zullen er naar toe lopen en de locatie Floraparkstraat zal met auto’s gaan.

Tijden / Groepen  / Waar
10.30-11.15 uur / MB groepen Dr. Benthemstraat / Muziekcentrum Enschede, Arkezaal
10.30-11.15 uur / MB groepen Meeuwenstraat / Muziekcentrum Enschede, Arkezaal
10.30-11.15 uur / 2 OB groepen Meeuwenstraat / Muziekcentrum Enschede, podium Wilmersbergzaal
10.30-11.15 uur / OB groep Floraparkstraat / Muziekcentrum Enschede, podium Wilmersbergzaal
12.45-13.30 uur / OB groepen Dr. Benthemstraat / Muziekcentrum Enschede, podium Wilmersbergzaal
12.45-13.30 uur / 1 OB groep Meeuwenstraat / Muziekcentrum Enschede, podium Wilmersbergzaal

Voorleeswedstrijd bovenbouw

De bovenbouwgroepen zullen, net als vorig schooljaar, deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Uit elke groep wordt een leerling gekozen die zal mee doen aan de voorleeswedstrijd. Donderdag 11 oktober nemen deze leerlingen het tegen elkaar op. Onze school zal uiteindelijk twee winnaars hebben. Eén van de Dr. Benthemstraat en één van de Meeuwenstraat/Floraparkstraat. Zij zullen doorgaan naar de volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Boekenruilbeurs

Na het succes van vorig jaar willen we de boekenruilbeurs dit jaar weer doen. De leerlingen nemen deze dag (oude) kinderboeken mee van huis en zullen deze ruilen tegen een ander boek van een leerling in dezelfde bouw.
Wilt alvast thuis samen met uw kind kinderboeken verzamelen die ingeruild mogen worden?

I.v.m. de schoolkampen lukt het niet om één datum te vinden voor de boekenruilbeurs op de locatie Meeuwenstraat.

Dr. Benthemstraat
Woensdag 9 oktober alle groepen

Meeuwenstraat
Vrijdag 4 oktober BB
Woensdag 9 oktober OB en MB

Floraparkstraat
Woensdag 9 oktober alle groepen

We wensen iedereen alvast een leesplezierige Kinderboekenweek!