Extra nieuwsbrief

5 maart 2019

Beste ouders,

Afgelopen jaar hebben wij van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra middelen ontvangen voor de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. Samen met het team en de MR is bekeken hoe Het Zeggelt deze middelen inzet. Dit schooljaar is al een deel van het budget gebruikt om een eventmanager aan te stellen om allerlei organisatorische taken uit handen van het team te nemen.

Een andere wens is om aan de Meeuwenstraat een negende lokaal te realiseren voor een derde onderbouw. Het aantal leerlingen per groep is in de huidige twee onderbouwen jaarlijks erg hoog, doordat er drie midden- en bovenbouwen zijn en maar twee onderbouwen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk voor het personeel en maakt het lastig om elke leerling voldoende te begeleiden en om de kwaliteit van het onderwijsaanbod hoog te houden.
Door de start van een derde onderbouw kunnen we de drie middenbouwen jaarlijks goed van onder af aanvullen, waardoor we een evenredig aantal leerlingen houden binnen alle bouwen.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij groen licht hebben gekregen voor de aanbouw van het negende lokaal.
Zodra de bouw start zullen wij u uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Volgend schooljaar start de Meeuwenstraat dus met negen groepen. Dit betekent dat uit de huidige twee onderbouwen een deel van de leerlingen uit groep 1 doorschuift naar de derde (nieuwe) onderbouw. Tijdens de algemene groepsverdeling voor volgend schooljaar worden ook deze leerlingen verdeeld.

Met vriendelijke groet,
De directie