Brief over extra coronamaatregelen 30 november 2021

30 november 2021

 

Beste ouders,

Voor de ontwikkeling van de leerlingen is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven gaan. Er gelden per direct aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zodat wij zo lang mogelijk verantwoord en veilig open kunnen blijven. De maatregelen zijn in samenspraak met de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Communicatie bij coronabesmettingen
Wanneer er sprake is van een vastgestelde coronabesmetting wordt dit zonder de naam van de persoon te noemen, gedeeld met degenen die hiermee in aanraking zijn geweest. Meestal gaat dat om de eigen groep. Hierover heeft school eerst intensief contact met de GGD voor het bron- en contactonderzoek. Daarna bepaalt de GGD welke actie volgt. Afhankelijk van het aantal besmettingen in dezelfde groep gaat er een brief uit. Aan de ouders wordt gevraagd om extra alert te zijn op klachten of de groep zal in groepsquarantaine gaan.
Kortom: u hoort het dus alleen als uw kind in contact is geweest met een besmet persoon. Hoort u niks, dan geldt: geen bericht is goed bericht.

Halen en brengen
– De leerlingen komen, indien mogelijk, zelfstandig en lopend naar school. Worden leerlingen gebracht, dan door één ouder.
– Ouders blijven buiten het schoolplein, met uitzondering van de onderbouwleerlingen.
– Komt de leerling toch op de fiets, stal deze dan op de aangegeven plek (zie plattegrond).
– De leerlingen van de onderbouw worden gebracht of gehaald bij het breng- en haalvak (zie plattegrond). De ouder loopt via de looproute naar het breng- en haalvak, neemt bij het brengen kort afscheid en loopt meteen het schoolplein af (zie
plattegrond).
– De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gaan zelfstandig het schoolplein op en gaan naar binnen via de aangegeven ingang (zie plattegrond).
– Wij vragen de ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.
– De leerlingen komen tussen 8.20 en 8.30 uur naar school en gaan direct naar binnen of naar hun breng- en haalvak.
– Aan het eind van de schooldag loopt de leerkracht van de middenbouw/bovenbouw om 14.30 uur mee naar de uitgang om toe te zien dat alle leerlingen veilig naar huis kunnen.
De plattegrond per locatie vindt u door te klikken op de link.

Looproutes
In school zijn de looproutes weer van kracht. We hebben de afspraak zoveel mogelijk rechts aan te houden. Zo blijft voor iedereen helder dat we elkaar de ruimte geven.

Groepsoverstijgende activiteiten
Alle groepsoverstijgende activiteiten worden tijdelijk stopgezet. Hierbij valt te denken aan de leerlingraad waarbij een leerling uit elke groep vertegenwoordigd is, VO-bezoek, waarbij groep 8 naar een VO-school op bezoek gaat en groepen 6 en 7 worden verdeeld over de twee andere bovenbouwen, uitvoering van een musical waarbij er meerdere groepen tegelijk komen kijken, enz.

Geen vervanging bij ziekte van een leerkracht
Door de coronamaatregel: groepen blijven zoveel mogelijk gescheiden, kunnen we geen groepen meer opdelen. Dit betekent dat de leerlingen thuisblijven als de leerkracht ziek is en er geen vervanging beschikbaar is. De wijze waarop dan onderwijs wordt gegeven is te zien in het stroomschema.

Ventileren en kleding
We ventileren regelmatig. Daardoor wordt het frisser in school, zeker nu het winter wordt. Het is handig om uw kind een extra trui of vest mee te geven.

De actuele maatregelen vindt u ook op de website www.hetzeggelt.nl onder de kop ’coronamaatregelen’. Heeft uw kind klachten passend bij het coronavirus en heeft u twijfels over of het kind thuis moet blijven, raadpleeg dan de coronabeslisboom.

De maatregelen vragen veel van ons allemaal, zeker in deze feestmaand. We doen ons best om telkens te kijken wat er nog wél mogelijk is. Voor nu wensen wij u een fijne Sinterklaas toe.

Met vriendelijke groet,
Rozemarijn Zilkens, Errol Herder en Babette Hummel