Berichtgeving aan alle scholen namens de drie besturen Consent, VCO en KOE.

Beste ouders,

Bijgaand een brief namens de drie besturen van Consent, VCO en KOE inzake de maatregelen rondom het coronavirus.
De drie besturen trekken hierin één lijn.
Het Zeggelt heeft een deel van deze maatregelen al ingevoerd, maar gaat uiteraard mee in de aanvullende maatregelen van Consent, VCO en KOE.

Met vriendelijke groet,

Babette Hummel

Directeur ombs Het Zeggelt

directie@hetzeggelt.nl
hetzeggelt@consentscholen.nl